Ontsluiting Bio science park / Plesmanlaan Leiden

Het project

Project Ontsluiting Bio Science Park

In opdracht van de gemeente Leiden realiseert Heijmans het project Ontsluiting Bio Science Park/Plesmanlaan (OBSP).

De gemeente heeft de ambitie om de bereikbaarheid van de stad de komende jaren verder te verbeteren. Het project OBSP maakt deel uit van het Programma Bereikbaarheid van de gemeente Leiden. Het doel van het project is om de verkeersafwikkeling te verbeteren en toekomstvast te maken, gezien de verwachte groei van de verkeersdruk in de omgeving. Daarnaast is het verbeteren van de bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park (LBSP), één van de toplocaties van Leiden, essentieel voor de verdere ontwikkeling van het LBSP en de omgeving. Door uitvoering van dit project wordt niet alleen de ontsluiting naar het LBSP verbeterd, maar zal ook de doorstroming van verkeer op de nabijgelegen wegen van de hoofdstructuur verbeteren.

 

Voor meer informatie:

Project OBSP

Planning