Bouwcommunicatie week 4

Datum: 16-01-2015

Planning

Hoe ver zijn we nu?

Momenteel vinden de voorbereidingen plaats van de conditionerende – dat zijn de voorbereidende - werkzaamheden, waaronder het verleggen van kabels en leidingen en het noodzakelijk rooien van bomen.

Welke werkzaamheden komen eraan?

De komende week worden ten noorden van de Plesmanlaan proefsleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Onder begeleiding van een archeoloog wordt onderzocht of er archeologische resten aanwezig zijn. Hiervoor zijn geen verkeersmaatregelen nodig en wordt geen overlast verwacht.

In week 6 (maandag 2 t/m vrijdag 6 februari) zijn archeologische werkzaamheden gepland ten westen van de Ehrenfestweg.

Naar verwachting gaan vanaf medio februari meer voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer de start datum bekend is berichten wij u hierover via deze bouwcommunicatie.

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief