Bouwcommunicatie week 34

Datum: 19-08-2016

Hoe ver zijn we nu?

De bouw verloopt spoedig en met de afbouwwerkzaamheden begint de binnenkant van de bouwkuip steeds meer op de definitieve situatie te lijken.

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

Komende week worden er tegels aangebracht op de wanden in de bouwkuip Dr. Lelylaan. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

Morgen, zaterdag 20 augustus, wordt er vanaf 7:00 uur ook in de bouwkuip gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Verder wordt ter hoogte van Bockhorst en Docos, de ondergrondse infra voor de fietspaden aangebracht zoals kolkleidingen en kabels voor de openbare verlichting en aan de zijde van Docos zal er een begin worden gemaakt met het aanbrengen van de beschoeiing. Gedurende deze werkzaamheden wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Op woensdag avond van 20.00 uur tot 23.00 uur zal er een onderlaag asfalt worden aangebracht op het fietspad langs de tunnelbak van de Dr. Lelylaan aan de zijde van de Bockhorst. Dit kan enige geluidsoverlast opleveren.

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Morgen, zaterdag 20 augustus, wordt er vanaf 7:00 uur ook in de bouwkuip gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Komende week worden in de bouwkuip de tegels en het leuningwerk aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht. Verder worden er nog enkele damwanden verwijderd en worden er in de paardenwei nog enkele damwanden geplaatst voor de watergang. Deze werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag. Hierbij is trillings- en geluidshinder niet uit te sluiten.

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel vinden ook werkzaamheden plaats, waaronder het egaliseren en stralen van de wanden. Daarna kan ook hier de afbouw, het aanbrengen van de tegels, starten.

Werkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Ook komende week worden werkzaamheden verricht aan de kruising Verbeekstraat / Plesmanlaan / Einsteinweg. Het gaat o.a. om het aanbrengen van riool, banden en de verkeersregelinstallatie. Vanaf maandag 22 augustus 07.00 uur t/m maandag 12 september 06.00 uur zal de verkeersregelinstallatie op dit kruispunt worden uitgeschakeld. Tussen 06.00 uur en 20.00 uur worden verkeersregelaars op het kruispunt ingezet.

Om het verkeer zoveel mogelijk te ontlasten zullen er ook diverse werkzaamheden in de nacht plaatsvinden.

Zo vinden er maandag- en dinsdagnacht freeswerkzaamheden plaats op de Einsteinweg en op de Verbeekstraat. Verder worden de banden van het fietspad en de bushalte Plesmanlaan noordoost aangebracht.

Woensdagnacht worden er asfalt profileerlagen en tussenlagen aangebracht op de Einsteinweg en op de Verbeekstraat. Donderdagnacht worden de lussen aangebracht op de Einsteinweg en op de Verbeekstraat.

Al deze werkzaamheden vinden plaats tussen 20:00 uur en 05:00 uur. De rijstrook Einsteinweg naar Plesmanlaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten, er wordt een omleiding ingesteld via de Zernikedreef en de Darwinweg. Op de Verbeekstraat vanaf de Plesmanlaan worden gedurende de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet.

Het fietspad aan de zuidzijde van de Plesmanlaan tussen de Verbeekstraat en de Jan Luykenlaan is tot en met vrijdag 26 augustus afgesloten. Er is een omleiding ingesteld (zie de afbeelding hieronder). Gedurende deze periode is ook bushalte 'Verbeekstraat' aan de zuidzijde van de Plesmanlaan afgesloten. Als alternatief kan de bushalte Ehrenfestweg worden gebruikt.

 

Doorkijk werkzaamheden

- Week 29-34: afwisselend afsluiten rijbanen ter plaatse van de kruising Einsteinweg/Verbeekstraat – Plesmanlaan. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd.

- Week 33-35: Aanleg fietspad langs fietstunnel, ten noorden van de Dr. Lelylaan.

- Week 36-38: Verwijderen tijdelijke aarden wal langs het Jan Paetsplein, graven nieuwe watergang en aanleg nieuwe aarden wal.

- Week 35: nachtwerkzaamheden aan Einsteinweg/Verbeekstraat; tussen 20:00 en 05:00 is de rijstrook van Plesmanlaan naar Einsteinweg en de rijstrook van Verbeekstraat naar Plesmanlaan afgesloten; hiervoor worden omleidingen ingesteld.

- Week 35: Woensdagnacht 31 augustus, asfalteren fietspad aan achterzijde Jan Paetsplein.

- Weekenden week 35 / 36: werkzaamheden aan de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg/Verbeekstraat, rijrichtingen afgesloten en omleidingen ingesteld.

- Weekend week 38: doorlopende werkzaamheden kruising Haagse Schouwweg - Dr. Lelylaan

 

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief