Bouwcommunicatie week 36

Datum: 02-09-2016

Hoe ver zijn we nu?

Het plaatsen van alle tegels in de onderdoorgangen is een enorme klus en hoewel een groot deel van de wanden al betegeld is, hebben wij ook de komende weken nog nodig om deze werkzaamheden af te ronden.

Dit weekend wordt door ons gewerkt aan het kruispunt Verbeekstraat-Plesmanlaan-Einsteinweg.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

Komende week worden er tegels aangebracht op de wanden in de bouwkuip Dr. Lelylaan en zijn wij in de tunnel bezig met het plaatsen van trottoirbanden en tegels. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

Ook morgen, zaterdag 3 september, wordt er vanaf 7:00 uur in de bouwkuip van de fietstunnel gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Langs de fietstunnel, ten noorden van de Dr. Lelylaan, maken fietsers al gebruik van het definitieve fietspad. Hierdoor is de ruimte van het tijdelijk fietspad vrijgekomen en zijn wij afgelopen week aan de achterzijde van het Jan Paetsplein reeds begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor het graven van de nieuwe watergang. Komende week wordt de nieuwe sloot aangelegd, hiervoor wordt een rupskraan ingezet, waardoor er sprake kan zijn van enige hinder door geluid voor de omgeving. De tijdelijke aarden wal wordt ook verwijderd en de komende weken wordt de nieuwe aarden wal aangelegd.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Morgen, zaterdag 3 september, wordt er vanaf 7:00 uur  in de bouwkuip gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Komende week worden de tegels en het leuningwerk in de bouwkuip aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel worden gedurende de gehele week o.a. de tegels aan de wanden in de fietstunnel aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Weekendwerkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Dit weekend, vanaf vanavond 20:00, wordt er grootschalig gewerkt aan de kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan – Einsteinweg. Hierbij wordt de nieuwe inrichting van de kruising verricht en worden de asfalteringswerkzaamheden gedaan voor de noordelijke helft van de kruising. Volgend weekend verrichten wij dezelfde werkzaamheden aan de zuidelijke helft van de kruising.

 

Door deze werkzaamheden is het nodig om op de kruising verkeersmaatregelen in te stellen. Bovendien is de Einsteinweg tussen de Plesmanlaan en de Archimedesweg gedurende het gehele weekend (van vanavond, vrijdag 2 september, 20:00 tot maandag 5 september 5:00) afgesloten. Gedurende deze periode is de Einsteinweg niet bereikbaar vanaf de Plesmanlaan en de Plesmanlaan niet bereikbaar via de Einsteinweg. Er worden omleidingen ingesteld en op de kruising zelf worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.

 

Volgend weekend, tussen vrijdag 9 september 20:00 en maandag 12 september 5:00, verrichten wij werkzaamheden aan de zuidelijke helft van de kruising. Vanwege deze werkzaamheden is de Verbeekstraat afgesloten voor verkeer.

 

Afsluiting fietspad

Het fietspad aan de zuidzijde van de Plesmanlaan tussen de Verbeekstraat en de Jan Luykenlaan is tot en met zondag 11 september afgesloten. Er is een omleiding ingesteld (zie de afbeelding hieronder). Gedurende deze periode is ook bushalte ‘Verbeekstraat’ aan de zuidzijde van de Plesmanlaan afgesloten. Als alternatief kan de bushalte Ehrenfestweg worden gebruikt.

 

Verkeerssituatie bij kruising Plesmanlaan / Verbeekstraat:

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 36-38: Verwijderen tijdelijke aarden wal langs het Jan Paetsplein, graven nieuwe watergang en aanleg nieuwe aarden wal.

-       Weekenden week 36: werkzaamheden aan de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg/Verbeekstraat, rijrichtingen afgesloten en omleidingen ingesteld.

-       Weekend week 38: doorlopende werkzaamheden kruising Haagse Schouwweg - Dr. Lelylaan

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief