Bouwcommunicatie week 35

Datum: 26-08-2016

Hoe ver zijn we nu?

Ondanks de enorme hitte van afgelopen week is er weer hard gewerkt in de tunnels en rondom het kruispunt Verbeekstraat-Plesmanlaan-Einsteinweg. In de tunnels vinden met name afbouwwerkzaamheden plaats; hierdoor begint het al een mooie plaatje te worden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

Komende week worden er tegels aangebracht op de wanden in de bouwkuip Dr. Lelylaan. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

Ook morgen, zaterdag 27 augustus, wordt er vanaf 7:00 uur in de bouwkuip van de fietstunnel gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Verder wordt ter hoogte van Bockhorst en Docos  de ondergrondse infra voor de fietspaden aangebracht, zoals kolkleidingen en kabels voor de openbare verlichting. Aan de zijde van Docos wordt een begin gemaakt met het aanbrengen van de beschoeiing.

Voor de herinrichting ter hoogte van Bockhorst wordt het fietspad aan de noordzijde van de Dr. Lelylaan afgesloten. Fietsers kunnen via de zuidzijde van de Dr. Lelylaan gebruik maken van het definitieve fietspad.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Morgen, zaterdag 27 augustus, wordt er vanaf 7:00 uur  in de bouwkuip gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Komende week worden de tegels en het leuningwerk in de bouwkuip aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel worden gedurende de gehele week o.a. de tegels aan de wanden in de fietstunnel aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Ook komende week worden werkzaamheden verricht aan de kruising Verbeekstraat / Plesmanlaan / Einsteinweg. Het gaat o.a. om het aanbrengen van riool, banden en de verkeersregelinstallatie.

 

Om het verkeer zoveel mogelijk te ontlasten vinden diverse werkzaamheden in de nacht plaats:

  • Maandagnacht vinden asfaltwerkzaamheden plaats aan het fietspad Plesmanlaan noordoost. Verder wordt er een asfalt deklaag aangebracht in de Verbeektunnel.
  • Dinsdagnacht vinden  rondom de Einsteinweg en Verbeekstraat diverse freeswerkzaamheden plaats.
  • Woensdagnacht worden er asfalt profileerlagen en tussenlagen aangebracht op de Einsteinweg en op de Verbeekstraat.
  • Donderdagnacht worden de lussen aangebracht op de Einsteinweg en op de Verbeekstraat.

Al deze werkzaamheden vinden plaats tussen 20:00 uur en 05:00 uur. De rijstrook Einsteinweg naar Plesmanlaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten, er wordt een omleiding ingesteld via de Zernikedreef en de Darwinweg. Op de Verbeekstraat vanaf de Plesmanlaan worden gedurende de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet.

 

Afsluiting fietspad

Het fietspad aan de zuidzijde van de Plesmanlaan tussen de Verbeekstraat en de Jan Luykenlaan is tot en met zondag 11 september afgesloten. Er is een omleiding ingesteld (zie de afbeelding hieronder). Gedurende deze periode is ook bushalte ‘Verbeekstraat’ aan de zuidzijde van de Plesmanlaan afgesloten. Als alternatief kan de bushalte Ehrenfestweg worden gebruikt.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 33-35: Aanleg fietspad langs fietstunnel, ten noorden van de Dr. Lelylaan.

-       Week 36-38: Verwijderen tijdelijke aarden wal langs het Jan Paetsplein, graven nieuwe watergang en aanleg nieuwe aarden wal.

-       Week 35: Woensdagnacht 31 augustus, asfalteren fietspad aan achterzijde Jan Paetsplein.

-       Weekenden week 35 / 36: werkzaamheden aan de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg/Verbeekstraat, rijrichtingen afgesloten en omleidingen ingesteld.

-     Week 36: Vanaf maandag 5 september werkzaamheden aan watergang Bockhorst, zoals het verwijderen van de geluidswal

-       Weekend week 38: doorlopende werkzaamheden kruising Haagse Schouwweg - Dr. Lelylaan

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief