Bouwcommunicatie week 39

Datum: 23-09-2016

Hoe ver zijn we nu?

We naderen de afrondende fase van project OBSP en er staan binnenkort twee belangrijke mijlpalen op de planning: aanstaande zaterdag wordt de fietstunnel Dr. Lelylaan geopend voor langzaam verkeer. Over twee weken zal ook het verkeer over de Plesmanlaan gebruik maken van de ongelijkvloerse kruising.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

Morgen, zaterdag 24 september, wordt de fietstunnel vanaf 20:00 uur opengesteld voor fietsers en voetgangers. De tijdelijke oversteek op de dr. Lelylaan wordt dan verwijderd en langzaam verkeer kruist vanaf dat moment de dr. Lelylaan via de fietstunnel. De komende weken moet het laatste deel van de tegels nog wel geplaatst worden, deze werkzaamheden vinden plaats terwijl de tunnel is opengesteld, fietsers en voetgangers ondervinden hier geen hinder van. De trap aan de noordzijde van de fietstunnel wordt over enkele weken geplaatst, tot die tijd kunnen voetgangers de tunnel via de helling in.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Morgen, zaterdag 24 september, wordt er vanaf 7:00 uur  in de bouwkuip gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht. Komende week wordt het leuningwerk afgewerkt en wordt de verlichting in de wanden geplaatst. Daarnaast wordt er komende week asfalt aangelegd in de tunnel. Om een goede aansluiting van het asfalt in de tunnel op de Plesmanlaan te krijgen is de westelijke toerit naar de Verbeekstraat (langs Jacobs) vanaf maandag 26 september 07:00 uur gedurende twee weken afgesloten. Verkeer kan gebruik maken van de oostelijke toerit, bij de kruising met de Einsteinweg.

 

Werkzaamheden kruising Dr. Lelylaan – Haagse Schouwweg

Komend weekend wordt op zaterdag 24 september vanaf 20:00 uur tot zondag 25 september 17:00 uur gewerkt aan de verkeerslichten op de kruising Dr. Lelylaan – Haagse Schouwweg. Bij deze werkzaamheden worden de tijdelijke verkeerslichten verwijderd en de nieuwe masten op hun definitieve locatie geplaatst. Bij deze werkzaamheden is enige geluidsoverlast voor de omgeving niet uit te sluiten. Tijdens de werkzaamheden zijn alle rijrichtingen beschikbaar. Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars.

 

Op zaterdagavond 24 september wordt de fietstunnel opengesteld voor fietsers en voetgangers. De oversteek van de Dr. Lelylaan wordt verwijderd en vanaf dat moment wordt de fietstunnel gebruikt om de Dr. Lelylaan te kunnen kruisen. De trap voor voetgangers aan de noordzijde van de fietstunnel is op dat moment helaas nog niet aanwezig, deze wordt over enkele weken geplaatst: voetgangers kunnen via het voetpad de tunnel in en uit.

 

Overige werkzaamheden

Op meerdere plaatsen in het projectgebied zijn we bezig met afrondende werkzaamheden. Langs de Einsteinweg en Plesmanlaan worden werkzaamheden aan het trottoir, fietspad en de watergang verricht.

Aan de achterzijde van het Jan Paetsplein wordt de nieuwe aarden wal afgewerkt. En langs de Haagse Schouwweg, ter hoogte van Docos, wordt de watergang langs het fietspad afgerond.

 

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:

 

Doorkijk werkzaamheden

-        Op vrijdag 7 oktober 20:00 wordt de tunnel Plesmanlaan opengesteld voor verkeer. Gedurende het weekend van week 40 (vrijdag 7 oktober 20:00 uur t/m maandag 10 oktober 6:00) wordt 24 uur/dag gewerkt om de kruising Plesmanlaan – Haagse Schouwweg aan te sluiten.

-        Vanaf week 41: afbreken tijdelijke weg ten noorden van de Plesmanlaan, opruimen werkterreinen, graven nieuwe watergang, realiseren aansluiting op Knoop Leiden-West

-        Week 41-43: Ehrenfestweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; de weg blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief