Bouwcommunicatie week 40

Datum: 30-09-2016

Hoe ver zijn we nu?

Vorige week zaterdag is de fietstunnel opengesteld voor fietsers en voetgangers. Volgende week vrijdag 7 oktober wordt ook de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan opengesteld voor verkeer, zie hieronder voor meer informatie.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

De fietstunnel Dr. Lelylaan is opengesteld voor fietsers en voetgangers. Wij zijn in de tunnel nog wel bezig met het aanbrengen van tegels, ook morgen, zaterdag 1 oktober, worden er tegels gezet. De trap aan de noordzijde van de fietstunnel wordt over enkele weken geplaatst, tot die tijd kunnen voetgangers de tunnel via de helling in.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Morgen, zaterdag 1 oktober, wordt er vanaf 7:00 uur  in de bouwkuip gewerkt, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Afgelopen week zijn de wegen in de ongelijkvloerse kruising geasfalteerd; hiermee is de kruising bijna gereed voor openstelling.

Om een goede aansluiting van het asfalt in de tunnel op de Plesmanlaan te krijgen, is de westelijke toerit naar de Verbeekstraat (langs Jacobs) nog tot vrijdagavond 7 oktober 20:00 afgesloten. Verkeer kan gebruik maken van de oostelijke toerit, bij de kruising met de Einsteinweg.

 

Nachtwerkzaamheden kruising Plesmanlaan – Haagse Schouwweg

In de nacht van woensdag 5 oktober en in de nacht van donderdag 6 oktober wordt van 20:00 tot 5:00 uur gewerkt aan de kruising Plesmanlaan – Haagse Schouwweg. Tijdens deze twee nachten worden al enkele verkeersmasten geplaatst ter voorbereiding op het wisselweekend van 7 oktober. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer op de kruising te begeleiden.

 

Werkzaamheden achterzijde Bockhorst

Komende week worden er voorbereidingen getroffen voor de verdere inrichting aan de achterzijde van het Jan Paetsplein. Het voethek word geplaatst en het achterpad wordt ingericht.

 

Asfalteren fietspaden

Op maandag 3 oktober worden er op meerdere locaties in het projectgebied fietspaden geasfalteerd. Dit betreft de fietspaden langs Docos, langs de Einsteinweg en op de dekken van beide tunnels. Ook bij het fietspad Haagse Schouwweg ten noorden van de fietstunnel wordt een stuk geasfalteerd. Tijdens deze werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.

 

Wisselweekend 3 en vervolg van de werkzaamheden

Op vrijdagavond, 7 oktober, wordt de ongelijkvloerse kruising vanaf 20:00 uur opengesteld voor verkeer. In dit weekend - van vrijdag 7 oktober 20:00 uur t/m maandag 10 oktober 6:00 uur - wordt de aansluiting van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan op de overige wegen gerealiseerd. De werkzaamheden gedurende dit weekend hebben gevolgen voor het verkeer:

-        Van vrijdag 7 oktober 20.00 uur tot maandag 10 oktober 06.00 uur is op de Plesmanlaan (tussen de rijksweg A44 en de Einsteinweg)  incidenteel maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Deze maatregel kan tot verkeershinder leiden.  Daarnaast is enige overlast voor de directe omgeving niet uit te sluiten omdat de werkzaamheden gepaard gaan met geluid. In dit weekeinde wordt het autoverkeer vanaf de Haagse Schouwweg richting de rijksweg A44 tijdelijk over de Ehrenfestweg en de Einsteinweg omgeleid om vervolgens via de ongelijk ongelijkvloerse op Plesmanlaan naar de A44 te rijden. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven.

-        Van vrijdag 7 oktober 20.00 uur tot maandag 10 oktober 06.00 uur is de bushalte op Plesmanlaan (bushalte ‘Ehrenfestweg’), bij Jacobs afgesloten. Alternatief is de halte Verbeekstraat. Uitzondering hierop is lijn 221, hiervoor kan de halte Plesmanlaan op de Einsteinweg worden gebruikt.

Na het weekend blijft de Ehrenfestweg gedurende tenminste drie weken afgesloten voor autoverkeer, om de aansluiting op het dek van de ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren. Autoverkeer van en naar het Bio Science Park dient gebruik te maken van de Einsteinweg. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven.

 

Vanaf 10 oktober 06.00 uur wordt het verkeer vanuit de stad richting Amsterdam tijdelijk bovenlangs over de Plesmanlaan naar de A44 geleid. De aangepaste  routes worden  met borden aangegeven.

 

Na het wisselweekend worden de voorbereidingen getroffen voor het laatste onderdeel van het project OBSP/Plesmanlaan: het realiseren van de aansluiting op de Knoop leiden-West. In deze periode worden de bouwterreinen in het projectgebied opgeruimd, met uitzondering van het bouwterrein langs de Ehrenfestweg. Verder wordt de aanleg van de groeninrichting voorbereid en uitgevoerd.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:

 

Doorkijk werkzaamheden

-        Op vrijdag 7 oktober 20:00 wordt de tunnel Plesmanlaan opengesteld voor verkeer. Gedurende het weekend van week 40 (vrijdag 7 oktober 20:00 uur t/m maandag 10 oktober 6:00) wordt 24 uur/dag gewerkt om de kruising Plesmanlaan – Haagse Schouwweg aan te sluiten.

-        Vanaf week 41: afbreken tijdelijke weg ten noorden van de Plesmanlaan, opruimen werkterreinen, graven nieuwe watergang, realiseren aansluiting op Knoop Leiden-West

-        Week 41-43: Ehrenfestweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; de weg blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers

 

Herinrichting Einsteinweg

Om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op de Einsteinweg te verbeteren, hebben gemeente en universiteit besloten het weggedeelte vanaf de kruising met de Ehrenfestweg tot voorbij de rotonde opnieuw in te richten. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 17 oktober. Deze werkzaamheden grenzen aan het projectgebied OBSP, maar worden niet uitgevoerd door Heijmans.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief