Bouwcommunicatie week 5

Datum: 23-01-2015

Planning

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen week is er ten noorden van de Plesmanlaan archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van archeologische resten die in de nabijheid van ons projectgebied zijn gevonden, is er een kleine verwachting dat er zich ook in het OBSP-gebied archeologische sporen bevinden. Door het uitvoeren van dit onderzoek is geïnventariseerd of er daadwerkelijk archeologische resten te vinden zijn in het gebied; zodat deze al voor uitvoering inzichtelijk zijn. De resultaten van dit onderzoek worden komende week verwacht.

Wij zijn verder bezig met de laatste punten ten aanzien van het ontwerp en met de voorbereiding van conditionerende werkzaamheden; dit zijn voorbereidende werkzaamheden om het terrein klaar te maken voor de daadwerkelijke bouw.

Welke werkzaamheden komen eraan?

Maandag 2 februari zullen de funderingspalen van het gesloopte tankstation aan de Plesmanlaan ingemeten worden. Hiervoor zal met een kleine graafmachine tot op de hoogte van de funderingspalen gegraven worden en deze door een landmeter worden ingemeten. Het is noodzakelijk om de precieze locatie van de palen inzichtelijk te hebben voordat wij onze overige werkzaamheden gaan verrichten.

Wanneer er meer informatie bekend is over de planning van de werkzaamheden, houden wij u via deze wekelijkse e-mail op de hoogte.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief