Bouwcommunicatie week 41

Datum: 07-10-2016

 Hoe ver zijn we nu?

Vanavond, vrijdag 7 oktober, wordt om 20:00 uur de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan opengesteld voor verkeer, zie hieronder voor meer informatie. Vanaf maandagochtend 10 oktober rijdt het verkeer vanaf de A44 richting centrum en de andere richting door de ongelijkvloerse kruising. Verkeer vanaf centrum dat richting Amsterdam gaat, wordt voorlopig bovenlangs over de ongelijkvloerse tunnel geleid, tot na het beëindigen van de werkzaamheden bij de kruising bij de A44.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

De fietstunnel Dr. Lelylaan is opengesteld voor fietsers en voetgangers. Komende week zijn wij nog bezig met diverse opruimwerkzaamheden en het afwerken van de tunnel.

 

Wisselweekend 3 en vervolg van de werkzaamheden

Vanavond, 7 oktober, wordt de ongelijkvloerse kruising vanaf 20:00 uur opengesteld voor verkeer. Dit weekend - van vandaag 7 oktober 20:00 uur t/m maandag 10 oktober 6:00 uur - wordt de aansluiting van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan op de overige wegen gerealiseerd. Er wordt 24/7 gewerkt. De werkzaamheden gedurende dit weekend hebben gevolgen voor het verkeer:

-    Van vrijdag 7 oktober 20.00 uur tot maandag 10 oktober 06.00 uur is op de Plesmanlaan (tussen de rijksweg A44 en de Einsteinweg) incidenteel maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Deze maatregel kan tot verkeershinder leiden. In dit weekeinde wordt het autoverkeer vanaf de Haagse Schouwweg richting de rijksweg A44 tijdelijk over de Ehrenfestweg en de Einsteinweg omgeleid om vervolgens via de ongelijk ongelijkvloerse op Plesmanlaan naar de A44 te rijden. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven.

-    Van vrijdag 7 oktober 20.00 uur tot maandag 10 oktober 06.00 uur is de bushalte op Plesmanlaan (bushalte ‘Ehrenfestweg’), bij Jacobs afgesloten. Alternatief is de halte Verbeekstraat. Uitzondering hierop is lijn 221, hiervoor kan de halte Plesmanlaan op de Einsteinweg worden gebruikt.

Daarnaast is enige overlast voor de directe omgeving niet uit te sluiten omdat de werkzaamheden gepaard gaan met geluid.

Vanaf 10 oktober 06.00 uur wordt het verkeer – zoals hierboven reeds aangegeven - vanuit de stad richting Amsterdam tijdelijk bovenlangs over de Plesmanlaan naar de A44 geleid.

 

De aangepaste routes worden met borden aangegeven.

 

Na het wisselweekend worden de voorbereidingen getroffen voor het laatste onderdeel van het project OBSP/Plesmanlaan: het realiseren van de aansluiting op de Knoop leiden-West. In deze periode worden de bouwterreinen in het projectgebied opgeruimd, met uitzondering van het bouwterrein langs de Ehrenfestweg. Verder wordt de aanleg van de groeninrichting voorbereid en uitgevoerd.

 

Verkeerssituatie vanaf maandag 10 oktober

Afsluiting Ehrenfestweg

Vanaf maandag 10 oktober 6:00 blijft de Ehrenfestweg gedurende tenminste drie weken afgesloten voor autoverkeer, om de aansluiting op het dek van de ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren. Autoverkeer van en naar het Bio Science Park dient gebruik te maken van de Einsteinweg. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven.

 

Bereikbaarheid Verbeekstraat

Vanaf maandag 10 oktober is de verkeerssituatie in het gebied gewijzigd; de opstelling van de ongelijkvloerse kruising heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de Verbeekstraat via de westelijke toerit. Vanuit het zuiden (Haagse Schouwweg) slaat men rechtsaf op het dek van de ongelijkvloerse kruising en is de Verbeekstraat bereikbaar via de westelijke toerit. Als men vanuit de richting A44 richting Verbeekstraat wil rijden, is het niet mogelijk om de westelijke toerit te gebruiken: men kan doorrijden tot aan de kruising Einsteinweg – Plesmanlaan – Verbeekstraat en hier bij de verkeerslichten rechtsaf richting de Verbeekstraat. Deze definitieve situatie is als zodanig gerealiseerd i.v.m. de verkeersveiligheid.

 

Tijdelijke verkeerssituatie

Op maandag 10 oktober wordt de ongelijkvloerse kruising opengesteld, maar de aansluiting van het projectgebied op de kruising Knoop Leiden-West wordt later afgerond. Daarom zal tijdelijk verkeer vanuit centrum naar de A44 noord, richting Amsterdam, bovenlangs over de ongelijkvloerse kruising geleid worden. Verkeer komend vanuit het centrum richting Katwijk en A44 zuid, richting Den Haag, wordt door de ongelijkvloerse kruising geleid.

 

Deze situatie wordt middels verkeersborden duidelijk aangegeven.

 

Werkzaamheden na het wisselweekend

Na het wisselweekend zijn wij in het gehele projectgebied bezig met de afwerking. Aan de achterzijde van de Bockhorst wordt het achterpad aangelegd en op meerdere locaties rondom de tunnels zijn wij bermen aan het afwerken. Verder wordt de tijdelijke bypass ten noorden van de Plesmanlaan afgebroken en worden ter plaatse van de oude bypass watergangen gegraven.

Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereidingen op werkzaamheden aan de Knoop Leiden-West, om de aansluiting van OBSP op deze kruising te realiseren.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie tot maandag 10 oktober 6:00:

 

Doorkijk werkzaamheden

-    Vanaf week 41: afbreken tijdelijke weg ten noorden van de Plesmanlaan, opruimen werkterreinen, graven nieuwe watergang, realiseren aansluiting op Knoop Leiden-West

-    Week 41-43: Ehrenfestweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; de weg blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers

 

Herinrichting Einsteinweg

Om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op de Einsteinweg te verbeteren, hebben gemeente en universiteit besloten het weggedeelte vanaf de kruising met de Ehrenfestweg tot voorbij de rotonde opnieuw in te richten. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 17 oktober. Deze werkzaamheden grenzen aan het projectgebied OBSP, maar worden niet uitgevoerd door Heijmans.

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief