Bouwcommunicatie week 42

Datum: 14-10-2016

Hoe ver zijn we nu?

Sinds vorige week vrijdag rijdt het autoverkeer door de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan. Beide tunnels in het gebied zijn nu geopend. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het project en de omgeving.

De laatste maanden van het jaar richten wij ons op de afbouw van het project, het opruimen van de werkterreinen en het realiseren van de werkzaamheden om de Plesmanlaan goed aan te laten sluiten op de kruising bij de A44.

 

Verkeerssituatie komende week

Afsluiting Ehrenfestweg

Om de aansluiting op het dek van de ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren, blijft de Ehrenfestweg gedurende nog tenminste drie weken afgesloten voor autoverkeer. Autoverkeer van en naar het Bio Science Park kan gebruik maken van de Einsteinweg. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven.

 

Bereikbaarheid Verbeekstraat

Vanaf maandag 10 oktober is de verkeerssituatie in het gebied gewijzigd. De opstelling van de ongelijkvloerse kruising heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de Verbeekstraat via de westelijke toerit. Vanuit het zuiden (Haagse Schouwweg) slaan automobilisten rechtsaf het dek van de ongelijkvloerse kruising op. De Verbeekstraat is vanuit het zuiden bereikbaar via de westelijke toerit. Voor automobilisten die vanuit de richting A44 naar de Verbeekstraat willen rijden, is het niet mogelijk om de westelijke toerit te gebruiken. In dit geval kan er doorgereden worden tot aan de kruising Einsteinweg – Plesmanlaan – Verbeekstraat en bij de verkeerslichten rechtsaf geslagen worden richting de Verbeekstraat. De bereikbaarheid van de Verbeekstraat is op deze wijze geregeld i.v.m. de verkeersveiligheid.

 

Tijdelijke verkeerssituatie

Op maandag 10 oktober is weliswaar de ongelijkvloerse kruising opengesteld, maar de aansluiting van het projectgebied op de kruising Knoop Leiden-West wordt pas later afgerond. Daarom wordt het verkeer vanuit centrum naar de A44 noord, richting Amsterdam, tijdelijk bovenlangs over de ongelijkvloerse kruising geleid. Het verkeer vanuit het centrum richting Katwijk en A44 zuid, richting Den Haag, wordt onderdoor de ongelijkvloerse kruising geleid.

 

Deze situatie wordt duidelijk aangegeven met verkeersborden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel worden komende week tegels aangebracht op de wanden. Verder worden de leuningen op de tunnel geplaatst. Hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

Vanaf maandagavond 17 oktober 19:00 tot de volgende ochtend, wordt het plafond van de Verbeektunnel gereinigd. Deze werkzaamheden gebeuren gedurende de avond en de nacht omdat er dan minder gebruik gemaakt wordt van de tunnel. Gedurende de werkzaamheden blijft de tunnel open voor fietsers en voetgangers.

 

Plaatsen markering op de fietspaden

Aanstaande nacht, vrijdagavond 14 oktober, wordt vanaf 20:00 gewerkt in het projectgebied om markeringen op fietspaden aan te leggen. Het gaat hierbij om het fietspad Haagse Schouwweg nabij de Van Ravelingenstraat en fietspaden langs de Einsteinweg.

 

Nachtelijke werkzaamheden maandagnacht en dinsdagnacht

Komende week worden de bewegwijzeringsborden in het gebied geplaatst. Deze werkzaamheden vinden in de nacht plaats. In de nacht van maandag 17 oktober op dinsdag 18 oktober, wordt er vanaf 20:00 uur gewerkt op de kruising Einsteinweg – Plesmanlaan – Verbeekstraat. In de nacht van dinsdag 18 oktober op woensdag 19 oktober, wordt er vanaf 20:00 uur gewerkt op de kruising Plesmanlaan – Haagse Schouwweg en de kruising Haagse Schouwweg – Dr. Lelylaan. In beide nachten worden tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen ingesteld, maar de rijrichtingen blijven wel open. Enige overlast voor de omgeving, als gevolg van het geluid van de werkzaamheden, is niet uit te sluiten.

 

Werkzaamheden ten noorden van de Plesmanlaan

Ten noorden van de Plesmanlaan zijn wij bezig met het opbreken van de puinfundering van de noordelijke bypass, die gedurende een jaar dienst heeft gedaan als de tijdelijke Plesmanlaan. Verder starten wij volgende week ten noorden van de Plesmanlaan met de onderbouw van de fietsverbinding tussen de Einsteinweg en de Ehrenfestweg.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Herinrichting Einsteinweg

Om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op de Einsteinweg te verbeteren, hebben gemeente en universiteit besloten het weggedeelte vanaf de kruising met de Ehrenfestweg tot voorbij de rotonde opnieuw in te richten. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 17 oktober. Deze werkzaamheden grenzen aan het projectgebied OBSP, maar worden niet uitgevoerd door Heijmans.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief