Bouwcommunicatie week 43

Datum: 21-10-2016

Hoever zijn we nu?

De tunnels zijn geopend en het verkeer rijdt goed door. Ondertussen ronden wij de werkzaamheden aan de Ehrenfestweg af. Ook richten wij het gebied ten noorden van de Plesmanlaan, dat het afgelopen jaar in gebruik genomen is door de tijdelijke bypass, in volgende definitieve situatietekeningen.

 

Verkeerssituatie komende week

Afsluiting Ehrenfestweg

Om de aansluiting op het dek van de ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren, blijft de Ehrenfestweg gedurende twee weken afgesloten voor autoverkeer. Autoverkeer van en naar het Bio Science Park kan gebruik maken van de Einsteinweg. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven. Vanaf maandag 7 november ook gemotoriseerd verkeer weer gebruik maken van de Ehrenfestweg; vanaf de Ehrenfestweg kan men op dat verband alleen de Einsteinweg op in westelijke richting in verband met de herinrichting van de Einsteinweg. Deze werkzaamheden worden niet door Heijmans uitgevoerd en maken geen onderdeel uit van project OBSP.

 

Bereikbaarheid Verbeekstraat

Door het openen van de ongelijkvloerse kruising is de verkeerssituatie in het gebied gewijzigd. De opstelling van de ongelijkvloerse kruising heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de Verbeekstraat via de westelijke toerit. Vanuit het zuiden (Haagse Schouwweg) slaan automobilisten rechtsaf het dek van de ongelijkvloerse kruising op. De Verbeekstraat is vanuit het zuiden bereikbaar via de westelijke toerit. Voor automobilisten die vanuit de richting A44 naar de Verbeekstraat willen rijden, is het niet mogelijk om de westelijke toerit te gebruiken. In dit geval kan er doorgereden worden tot aan de kruising Einsteinweg – Plesmanlaan – Verbeekstraat en bij de verkeerslichten rechtsaf geslagen worden richting de Verbeekstraat. De bereikbaarheid van de Verbeekstraat is op deze wijze geregeld i.v.m. de verkeersveiligheid.

 

Tijdelijke verkeerssituatie

Hoewel de ongelijkvloerse kruising is opengesteld, wordt de aansluiting van het projectgebied op de kruising Knoop Leiden-West pas later afgerond. Daarom wordt het verkeer vanuit centrum naar de A44 noord, richting Amsterdam, tijdelijk bovenlangs over de ongelijkvloerse kruising geleid. Het verkeer vanuit het centrum richting Katwijk en A44 zuid, richting Den Haag, wordt onderdoor de ongelijkvloerse kruising geleid.

 

Als tijdelijke maatregel, gedurende afsluiting van de Ehrenfestweg, kan men vanaf de Haagse Schouwweg ook via de Plesmanlaan linksaf slaan richting de Einsteinweg.

 

Deze situaties worden duidelijk aangegeven met verkeersborden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel worden komende week tegels aangebracht op de wanden. Verder worden de leuningen op de tunnel geplaatst. Hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden fietstunnel Dr. Lelylaan

Komende week monteren wij de leuningen langs de trappen bij de fietstunnel dr. Lelylaan. Hierna moeten de leuningen en het straatwerk rondom afgewerkt worden. Vanaf week 45 worden de trappen van de voetgangerstunnel opengesteld.

 

Nachtelijke werkzaamheden woensdagnacht en donderdagnacht

Komende week worden de bewegwijzeringsborden in het gebied geplaatst. Deze werkzaamheden vinden in de nacht plaats. In de nacht van woensdag 26 oktober op donderdag 27 oktober, wordt er vanaf 20:00 uur gewerkt op de Plesmanlaan, tussen de A44 en de Haagse Schouwweg. In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 oktober, wordt er vanaf 20:00 uur gewerkt op de Plesmanlaan, tussen Haagse Schouwweg en A44 en op de kruising Plesmanlaan - Einsteinweg. In beide nachten worden tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen ingesteld, maar de rijrichtingen blijven wel open. Enige overlast voor de omgeving, als gevolg van het geluid van de werkzaamheden, is niet uit te sluiten.

 

Ook volgende week worden er nog bewegwijzeringsborden geplaatst. Op woensdagnacht 2 november plaatsen wij borden langs de dr. Lelylaan, voor de kruising met de Haagse Schouwweg en op de Plesmanlaan, tussen A44 en Haagse Schouwweg. Op donderdagnacht 3 november plaatsen wij borden op de Plemsmanlaan tussen Haagse Schouwweg / Ehrenfestweg en de Einsteinweg / Verbeekstraat.

 

Werkzaamheden ten noorden van de Plesmanlaan

Ten noorden van de Plesmanlaan leggen wij de fietsverbinding tussen de Einsteinweg en de Ehrenfestweg aan. Tevens graven wij de nieuwe watergang die aan de noordzijde van de Plesmanlaan komt te liggen.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief