Bouwcommunicatie week 48

Datum: 25-11-2016

Hoever zijn we nu?

We zijn druk aan het werk bij het knooppunt met de A44, dit merkt het verkeer dagelijks. De komende weken wordt daar de definitieve aansluiting gerealiseerd. Op overige plekken in het projectgebied zijn we de laatste punten aan het afwerken, waaronder het aanbrengen van laatste verlichting, het aanbrengen van groen en het plaatsen van bebording.

 

Verkeerssituatie komende week

Tijdelijke verkeerssituatie

Het verkeer vanuit het centrum naar de A44 noord, richting Amsterdam, wordt tijdelijk bovenlangs over de ongelijkvloerse kruising geleid. Het verkeer vanuit het centrum richting Katwijk en A44 zuid, richting Den Haag, wordt onder de ongelijkvloerse kruising door geleid.

De huidige verkeerssituatie is ingericht volgens onderstaande afbeelding. Het verkeer dat uit de onderdoorgang naar buiten rijdt, wordt samengevoegd naar één rijstrook en komt vervolgens samen met het verkeer dat bovenlangs van het kruipunt Ehrenfestweg/Plesmanlaan/Haagse Schouwweg komt.

 

Werkzaamheden:

Nachtelijke werkzaamheden

Donderdagavond 1 december vanaf 20:00 tot vrijdagochtend 5:00 zijn wij in het gebied bezig met het vervangen van het oude ANWB-rijstrook indelingsbord in de zijberm van de Dr Lelylaan en de plaatsing van ANWB-bebording op de Ehrenfestweg. Enige overlast voor de omgeving, als gevolg van geluid van de werkzaamheden, is niet uit te sluiten.

 

Aanbrengen inrit naar parkeerterrein Haagse Schouwweg

Vanaf aanstaande maandag wordt de nieuwe inrit naar het parkeerterrein aan de Haagse Schouwweg (tegenover Holiday Inn) gerealiseerd. Gedurende deze werkzaamheden blijft de huidige ingang in gebruik en het parkeerterrein toegankelijk.

 

Werkzaamheden aansluiting A44:

Aankomende week worden de werkzaamheden bij de A44 voortgezet. Vorige week is het verkeer omgezet (zoals getoond in bovenstaande afbeelding), waardoor er ruimte is vrijgekomen om de weg definitief in te kunnen richten.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

Geen werkzaamheden

 

Werkzaamheden fietstunnel Dr. Lelylaan

Geen werkzaamheden.

 

Werkzaamheden groen:

Volgende week gaan wij verder met de aanplant van groen (bomen en struiken) en het afwerken van de bermen. Deze werkzaamheden vinden plaats op het hele terrein.

 

Enige overlast voor de omgeving, als gevolg van geluid van de werkzaamheden, is niet uit te sluiten. De te verwachten hinder is echter minimaal.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief