Bouwcommunicatie week 8

Datum: 13-02-2015

Hoe ver zijn we nu?

Zoals in een eerdere bouwcommunicatie gemeld, hebben wij eind januari archeologisch onderzoek uitgevoerd ten noorden van de Plesmanlaan. Op basis van in het verleden gevonden archeologische resten in de directe omgeving bestond de mogelijkheid dat zich in het noorden van het projectgebied archeologische sporen zouden bevinden. Bij het archeologisch onderzoek zijn echter geen resten van waarde gevonden, verder onderzoek is daarom niet noodzakelijk gebleken.

Momenteel zijn wij bezig met de laatste punten ten aanzien van het ontwerp, onze planning en met de voorbereiding van conditionerende werkzaamheden; dit zijn voorbereidende werkzaamheden om het terrein klaar te maken voor de daadwerkelijke bouw, zoals het kappen van bomen en dempen van enkele sloten.

 

Welke werkzaamheden komen eraan?

Binnenkort zal een aanzienlijk aantal bomen in het gebied gekapt gaan worden, de planning hiervoor wordt momenteel opgesteld. Zodra deze planning gereed is, wordt deze gecommuniceerd via deze bouwcommunicatie. Voor het kappen zullen enkele verkeersmaatregelen in het projectgebied ingesteld worden; deze zullen ook middels de bouwcommunicatie gemeld worden.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief