Bouwcommunicatie week 9

Datum: 20-02-2015

Hoe ver zijn we nu?

Op het moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp en zijn wij bezig met de voorbereidende werkzaamheden om het werk straks buiten uit te kunnen voeren. Een van de belangrijkste werkzaamheden die komende weken op de planning staat is het kappen van de bomen.

Welke werkzaamheden komen eraan?

De komende periode starten we met het kappen van bomen. Dit is nodig om de nieuwe infrastructuur te bouwen en voor de aanleg van tijdelijke wegen. Deze tijdelijke wegen zorgen voor de doorstroming van het verkeer tijdens de bouw. De planning wordt hieronder toegelicht. Bedrijven en bewoners in de directe omgeving hebben afgelopen week een brief van de gemeente ontvangen met informatie over de bomenkap, deze brief is te lezen op: http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/voorbereidende-werkzaamheden-bomenkap/7958/

Planning 

Op maandag 23 februari vinden voorbereidende werkzaamheden voor de bomenkap plaats. Op dinsdag 24 februari starten we met de kapwerkzaamheden. In onderstaand figuur is per locatie aangegeven waar bomen gekapt worden. In bijbehorende tabel vindt u vervolgens het moment waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd en welke verkeersmaatregelen hiervoor worden ingesteld. Waar nodig worden alternatieve routes met omleidingsborden aangegeven.

De werkzaamheden zullen geluidshinder veroorzaken door het zagen van de bomen en het gebruik van een houtversnipperaar bij het verwerken van de takken. De werkzaamheden aan de Haagse Schouwweg en Dr. Lelylaan kunnen van volgende week dinsdag 24 februari tot en met 4 maart voor geluidsoverlast kunnen zorgen in de Bockhorst.

Locatie

Wanneer

Tijd

Verkeersmaatregel

A.   

24 feb - 2 mrt (werkdagen)

Vanaf 7:00

Afsluiting fietspad Dr. Lelylaan

B.   

24 feb - 2 mrt (werkdagen)

9:00 -
15:00

Afsluiting bushalte Holiday Inn en inzet verkeersregelaars

C.   

27 feb - 4 mrt (werkdagen)

9:00 -
15:00

Afzetting fietspad en inzet verkeersregelaars

D.   

27 feb - 4 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Inkorten rijstrook rechtsaf vanaf Holiday Inn richting Haagse Schouwweg; afsluiting voetpad langs Haagse Schouwweg

E.   

27 feb - 4 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Inkorten rijstrook rechtsaf richting Holiday Inn

F.   

27 feb - 4 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Inkorten rijstrook rechtsaf vanaf Plesmanlaan richting Haagse Schouwweg

G.   

28 feb - 1 mrt

10:00 - 00:00

Afzetting rijbaan langs middenberm en inzet verkeersregelaars

H.   


 

Hier worden geen verkeersmaatregelen ingesteld

I.     

25 feb - 26 feb

 

9:00 - 15:00

Halve rijbaanafzetting Ehrenfestweg en Einsteinweg, inzet verkeersregelaars

J.    

3 mrt - 6 mrt

 

9:00 - 15:00

Halve rijbaanafzetting rijstroken langs middenberm in beide richtingen en inkorten rijstrook linksaf richting Haagse Schouwweg

K.   

4 mrt - 6 mrt

 

9:00 - 15:00

Inzet verkeersregelaars en afsluiting bushalte Plesmanlaan aan Einsteinweg, richting noorden

L.    

6 mrt - 11 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Halve rijbaanafzetting rijstroken langs middenberm en inkorten rijstrook linksaf

M.  

5 mrt - 9 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Inzet verkeersregelaars bij fietspad

N.   

5 mrt - 9 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Inzet verkeersregelaars langs Verbeekstraat

O.   

5 mrt - 9 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Halve rijbaanafzetting rechterrijstrook buitenberm

 

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief