Bouwcommunicatie week 10

Datum: 27-02-2015

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen week is gestart met het rooien van bomen in het projectgebied. Er wordt zorgvuldig bekeken of door optimalisatie bomen kunnen worden gespaard. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en we zijn bezig met de voorbereiding voor conditionerende werkzaamheden: dit zijn de werkzaamheden om het terrein klaar te maken voor de daadwerkelijke realisatie van de infastructuur.

 

Welke werkzaamheden komen eraan?

De komende twee weken zullen de overige bomen in het gebied gekapt worden. Het rooien van de bomen is noodzakelijk voor het realiseren van de nieuwe infrastructuur en voor de aanleg van de tijdelijke wegen. Deze tijdelijke wegen zorgen voor de doorstroming van het verkeer gedurende de bouw van de nieuwe infrastructuur. De planning voor de komende twee weken wordt hieronder toegelicht. Deze planning is op enkele punten aangepast ten opzichte vorige week; het werk verloopt voorspoedig.

Bedrijven en bewoners in de directe omgeving zijn recentelijk ook op de hoogte gesteld van de bomenkap met een brief van de gemeente. Deze brief is te lezen op: http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/voorbereidende-werkzaamheden-bomenkap/7958/

 

Planning

In onderstaand figuur is per locatie aangegeven waar bomen gekapt worden, op sommige locaties zijn de werkzaamheden al afgerond. In bijbehorende tabel vindt u het moment waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd en welke verkeersmaatregelen hiervoor worden ingesteld. Waar nodig worden alternatieve routes met omleidingsborden aangegeven.

 

De werkzaamheden zullen geluidshinder veroorzaken door het zagen van de bomen en het gebruik van een houtversnipperaar bij het verwerken van de takken. Maandag 2 maart, met uitloop op dinsdag 3 maart, zal de houtversnipperaar op het basketbalveld bij de Bockhorst staan om takken te versnipperen, hierbij zal geluidshinder kunnen optreden. Het versnipperen zal niet voor 8:00 uur ’s ochtends plaatsvinden.

 

 

 

Locatie

Wanneer

Tijd

Verkeersmaatregel

A.   

24 feb - 2 mrt (werkdagen)

Vanaf 7:00

Afsluiting fietspad Dr. Lelylaan

B.   

2 - 3 maart

9:00 - 15:00

Inzet verkeersregelaars

C.   

 

 

Werkzaamheden gereed, geen nadere verkeersmaatregelen

D.   

 

 

Werkzaamheden gereed, geen nadere verkeersmaatregelen

E.   

 

 

Werkzaamheden gereed, geen nadere verkeersmaatregelen

F.   

 

 

Werkzaamheden gereed, geen nadere verkeersmaatregelen

G.   

28 feb - 1 mrt

10:00 - 00:00

Afzetting rijbaan langs middenberm en inzet verkeersregelaars

H.   

5 - 6 mrt

9:00 - 15:00

Snelheidsbeperking en inkorten rijstrook rechtsaf richting A44

I.     

 

 

Nadere werkzaamheden worden uitgevoerd zonder verkeersmaatregelen

J.    

2 mrt - 5 mrt

 

9:00 - 15:00

Halve rijbaanafzetting rijstroken langs middenberm in beide richtingen en inkorten rijstrook linksaf richting Haagse Schouwweg

K.   

4 mrt - 6 mrt

 

9:00 - 15:00

Inzet verkeersregelaars en afsluiting bushalte Plesmanlaan aan Einsteinweg, richting noorden

L.    

5 mrt - 9 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Halve rijbaanafzetting rijstroken langs middenberm en inkorten rijstrook linksaf

M.  

4 - 5 mrt

9:00 - 15:00

Inzet verkeersregelaars bij fietspad

N.   

5 mrt - 9 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Inzet verkeersregelaars langs Verbeekstraat

O.   

3 mrt - 5 mrt (werkdagen)

9:00 - 15:00

Halve rijbaanafzetting rechterrijstrook buitenberm

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief