Bouwcommunicatie week 12

Datum: 13-03-2015

Hoe ver zijn we nu?

De komende weken zullen er sloten in het projectgebied gedempt worden. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het boomvalknest in het projectgebied en worden de gevolgen van deze aanwezigheid voor het project bepaald.

 

Welke werkzaamheden komen eraan?

In navolging van afgelopen week worden er dinsdagnacht nog enkele asfaltmetingen uitgevoerd in het gebied. Deze metingen zijn bedoeld om de conditie van het asfalt te bepalen en te kijken in hoeverre hergebruik van de onderste asfaltlagen mogelijk is. Verder zullen de boomstronken van de gekapte bomen verwijderd worden uit de grond.

Komende week worden er tevens proefsleuven gegraven op de grondwal langs de Dr. Lelylaan om de samenstelling van de grond waaruit de wal is opgebouwd te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, waarbij het personeel mogelijk beschermende kleding draagt als voorzorgsmaatregel voor de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek heeft geen consequenties voor de volksgezondheid.

Voor de aanleg van de tijdelijke wegen en de verlegging van kabels en leidingen in het gebied worden (kleine) delen van enkele watergangen in het gebied gedempt. Onderstaande figuur geeft aan om welke sloten het gaat. Deze dempingen zijn afgestemd met en vergund door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het watersysteem wordt hierbij in stand gehouden. De Z-sloot nabij De Bockhorst wordt voorlopig niet gedempt, in afwachting van verdere uitwerking van het ontwerp. De sloten die staan aangegeven op de figuur hieronder worden eind volgende week (B), de week van 23 t/m 27 maart (C, E) en de week van 30 maart t/m 3 april (A, D) gedeeltelijk gedempt.

 

Planning

De komende weken staan de volgende werkzaamheden in de planning waarvoor de volgende maatregelen worden ingesteld:

 

Metingen uitvoeren aan asfalt:

Maandagavond en -nacht 16 maart, tussen 20:00 en 5:00 uur:

Gedurende de avond en nacht zullen op verschillende plekken metingen worden uitgevoerd. Hierbij worden een rijdende afzetting en verkeersregelaars ingezet. De metingen worden uitgevoerd op:

 • de Plesmanlaan tussen de A44 en Haagse Schouwweg
 • de Haagse Schouwweg vanaf de Plesmanlaan tot ingang van begraafplaats Rhijnhof

 

Plaatsen bouwborden:

Dinsdag 17 maart, tussen 9:00 en 11:00 uur:

 • Halve rijbaanafzetting langs de middenberm op de Plesmanlaan tussen de A44 en Haagse Schouwweg
 • Afsluiten rechtsaffer op de Plesmanlaan vanaf centrum richting Einsteinweg

 

Verwijderen boomstronken:

Vrijdag 20 maart, tussen 9:00 en 15:00 uur:

 • Haagse Schouwweg, tussen Plesmanlaan en Holiday Inn:
  inkorten rechtsaf richting Holiday Inn en inzet verkeersregelaars
 • Haagse Schouwweg, tussen Holiday Inn en Dr. Lelylaan:
  inzet verkeersregelaars
 • Plesmanlaan, tussen Haagse Schouwweg en Verbeekstraat:
  halve rijbaanafzetting rechterrijstrook
 • Plesmanlaan, fietspad aan zuidzijde voorbij Verbeekstraat:
  inzet verkeersregelaars
 • Einsteinweg, ten noorden van de Plesmanlaan:
  inzet verkeersregelaars

 

Dempen van sloten:

Voor het dempen van de sloten worden de volgende verkeersmaatregelen in het gebied ingesteld:

Vrijdag 20 maart, 9:00 – 15:00:

 • Haagse Schouwweg tussen Plesmanlaan en Holiday Inn:
  snelheidsbeperking

Maandag 23 maart t/m woensdag 25 maart, 9:00 – 15:00:

 • Haagse Schouwweg tussen Plesmanlaan en Holiday Inn: snelheidsbeperking

Woensdag 25 maart t/m vrijdag 27 maart, 9:00 – 15:00:

 • Haagse Schouwweg, tussen Holiday Inn en Dr. Lelylaan: snelheidsbeperking en inzet verkeersregelaars

Vrijdag 27 maart en maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april, 9:00 – 15:00:

 • Plesmanlaan, zuidzijde tussen Haagse Schouwweg en Verbeekstraat: afsluiting fietspad en inzet verkeersregelaars

 

Graven proefsleuven grondwal Dr. Lelylaan:

Donderdag 19 en vrijdag 20 maart:

 • Afsluiten van het fietspad noordzijde Dr. Lelylaan tussen fietsbrug en Haagse Schouwweg, vanaf donderdag 7:00
 • Dr. Lelylaan, rechtsaffer richting Haagse Schouwweg wordt ingekort en er geldt een snelheidsbeperking tussen 9:00 en 15:00

 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt geen hinder voor de omgeving verwacht.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief