Bouwcommunicatie week 13

Datum: 20-03-2015

Hoe ver zijn we nu?

De afgelopen week zijn enkele (delen van) sloten in het projectgebied gedempt. Het dempen zal in de komende weken worden vervolgd en afgerond. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het boomvalknest in het projectgebied en worden de gevolgen van deze aanwezigheid voor het project bepaald.

Over enkele weken zal het basketbalveld langs de Haagse Schouwweg gesloopt worden. Hieronder liggen restanten van oude funderingen van een rijksviaduct, dat in de jaren ’60 gebouwd is, maar nooit in gebruik is geweest. Deze funderingen en het basketbalveld dienen verwijderd te worden voor de aanleg van kabels en leidingen in het gebied.

 

Welke werkzaamheden komen eraan?

Ter voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke wegen en de verlegging van kabels en leidingen worden momenteel (kleine) delen van enkele sloten in het gebied gedempt. Onderstaande figuur geeft aan om welke sloten het gaat. Deze dempingen zijn afgestemd met en vergund door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het watersysteem wordt hierbij in stand gehouden. De Z-sloot nabij De Bockhorst wordt voorlopig niet gedempt, in afwachting van verdere uitwerking van het ontwerp. De sloten die staan aangegeven op de figuur hieronder worden in de week van 23 t/m 27 maart (C, E) en de week van 30 maart t/m 3 april (A, D) gedeeltelijk gedempt.

 

 

Planning

De komende weken staan de volgende werkzaamheden in de planning waarvoor de volgende maatregelen worden ingesteld:

Dempen van sloten:

Voor het dempen van de sloten worden de volgende verkeersmaatregelen in het gebied ingesteld:

Maandag 23 maart t/m woensdag 25 maart, 9:00 – 15:00:

  • Haagse Schouwweg tussen Plesmanlaan en Holiday Inn: snelheidsbeperking

Woensdag 25 maart t/m vrijdag 27 maart, 9:00 – 15:00:

  • Haagse Schouwweg, tussen Holiday Inn en Dr. Lelylaan:
    snelheidsbeperking en inzet verkeersregelaars

Vrijdag 27 maart en maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april, 9:00 – 15:00:

  • Plesmanlaan, zuidzijde tussen Haagse Schouwweg en Verbeekstraat:
    afsluiting fietspad en inzet verkeersregelaars

 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt geen hinder voor de omgeving verwacht.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief