Bouwcommunicatie week 14

Datum: 27-03-2015

Hoe ver zijn we nu?

De afgelopen twee weken zijn enkele (delen van) sloten in het projectgebied gedempt, dit dempen wordt komende week afgerond.

Over enkele weken wordt het basketbalveld langs de Haagse Schouwweg gesloopt en opgeruimd. Onder dit basketbalveld liggen restanten van oude funderingen van een rijksviaduct, dat in de jaren ’60 gebouwd is, maar nooit in gebruik is geweest. Deze funderingen en het basketbalveld dienen verwijderd te worden voor de aanleg van kabels en leidingen in het gebied. Ook de voormalige universiteitssportvelden die ten noorden van de Plesmanlaan liggen, worden over enkele weken opgeruimd, ter voorbereiding op de verlegging van kabels en leidingen en de aanleg van de tijdelijke wegen.

 

Welke werkzaamheden komen eraan?

Ter voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke wegen en de verlegging van kabels en leidingen worden (kleine) delen van enkele sloten in het gebied gedempt. Onderstaande figuur geeft aan welke sloten reeds gedempt zijn en welk deel komende week gedempt wordt. Deze dempingen zijn afgestemd met en vergund door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het watersysteem wordt hierbij in stand gehouden.

Planning

De komende week staan de volgende werkzaamheden in de planning:

Dempen van sloten:

Voor het dempen van een deel van de sloot in de hoek kruising Haagse Schouwweg en Plesmanlaan worden de volgende verkeersmaatregelen in het gebied ingesteld:

Maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april, 9:00 – 15:00:

-       Plesmanlaan, zuidzijde tussen Haagse Schouwweg en Verbeekstraat:

o    afsluiting fietspad en inzet verkeersregelaars, voetgangers worden door de verkeersregelaars langs het fietspad geleid

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is de hinder voor de omgeving minimaal.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief