Bouwcommunicatie week 15

Datum: 03-04-2015

Hoe ver zijn we nu?

Heijmans legt op het moment de laatste hand aan het ontwerp en is al druk bezig met afstemming met de stakeholders over het ontwerp en de tijdelijke verkeerssituatie. De komende weken staat het werk buiten in het teken van voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw en de aanleg van de tijdelijke wegen: de universiteitssportvelden ten noorden van de Plesmanlaan en het basketbalveld ten oosten van de Haagse Schouwweg worden opgeruimd.

Welke werkzaamheden komen eraan?

Komende week staan er enkele voorbereidende werkzaamheden op de planning. Ter voorbereiding op de uitvoering worden nogmaals proefsleuven gegraven om de precieze ligging van bepaalde kabels en leidingen te bepalen, zodat we tijdens de uitvoering niet voor verrassingen komen te staan. Tevens worden de sportvelden ten noorden van de Plesmanlaan komende week opgeruimd. Komende week wordt in de nacht markering aangebracht op de rechter rijstrook bij de Plesmanlaan, hierbij zal ’s nachts de rijstrook richting de A44 naar Amsterdam afgesloten zijn.

Wij zijn bezig met de voorbereidingen van de sloop van de oude funderingsresten van een rijksviaduct en het opruimen van het basketbalveld langs de Haagse Schouwweg, wanneer de uitvoeringsdatum hiervan bekend is, wordt deze gecommuniceerd.

Planning

De komende week staan de volgende werkzaamheden met verkeersmaatregelen in de planning:

Proefsleuven graven:

Vrijdag 10 april, 7:00 – 17:00:

  • Plesmanlaan, tussen A44 en Haagse Schouwweg:
  • Afsluiting fietspad; er wordt een omleiding ingesteld.

Aanbrengen markering toerit A44:

De nachten van dinsdag 7 april tot en met donderdag 9 april, 21:00 – 5:00:

Plesmanlaan tussen Ehrenfestweg en A44

  • Afsluiting rijstrook rechtsaf en rechter rijstrook
  • Afsluiting toericht A44 richting Rijnsburg / Amsterdam; er wordt een omleiding ingesteld.

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is de verwachte hinder voor de omgeving minimaal.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief