Bouwcommunicatie week 19

Datum: 01-05-2015

Hoe ver zijn we nu?

De komende weken staan in het teken van conditionerende werkzaamheden om het terrein klaar te maken voor de verlegging van kabels en leidingen in het gebied.

 

Welke werkzaamheden komen eraan?

Over twee weken wordt gestart met het verwijderen van het basketbalveld langs de Haagse Schouwweg en het slopen van de funderingen van een oud viaduct die hieronder liggen. Op de plek van het basketbalveld zijn de nieuwe fiets- en wandelpaden gepland. Ondergronds worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd en bestaande kabels verlegd. Ter voorbereiding op de bouw moeten daarom het basketbalveld en een deel van de funderingen worden verwijderd.

 

Het opruimen van het basketbalveld tussen Haagse Schouwweg en Plesmanlaan vindt plaats vanaf 6 mei. De dunne asfaltlaag van het basketbalveld wordt door een kraan opgebroken en afgevoerd met vrachtwagens. Vervolgens wordt de grond afgegraven tot het niveau van de funderingen van het oude rijksviaduct. Gelijktijdig met het verwijderen van het basketbalveld worden kleine delen van twee sloten gedempt met vrijkomend zand van het basketbalveld; deze sloten bevinden zich nabij de kruising Haagse Schouwweg / Dr. Lelylaan. Door het afgraven van het zand onder het basketbalveld te combineren met het dempen van de sloten hoeven er minder transportbewegingen te worden gemaakt. De sloten dienen gedempt te worden in verband met het verleggen van kabels en leidingen en voor de aanleg van tijdelijke wegen in een later stadium. Vanaf maandag 18 mei worden in een week de funderingen van het oude viaduct gesloopt. De funderingsresten bestaan uit beton en wapening. De resten worden door een kraan met prikker afgebroken, waarbij de wapening op meerdere plaatsen doorgeslepen moet worden. Vervolgens wordt het puin afgevoerd met vrachtwagens.

 

Planning

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op de planning:

Verwijderen basketbalveld langs Haagse Schouwweg

Woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei zal het basketbalveld langs de Haagse Schouwweg verwijderd worden. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 en 16:00. Gedurende de werkzaamheden zal het fietspad langs de Haagse Schouwweg, tussen de Dr. Lelylaan en Plesmanlaan afgesloten zijn. De verwachte hinder voor de omgeving is minimaal.

Dempen delen van sloten

Gelijktijdig met het verwijderen van het basketbalveld wordt een deel van twee sloten gedempt met vrijkomend zand (zie afbeelding). Hiermee worden transportbewegingen nu en in de toekomst uitgespaard. Een deel van de sloot dient gedempt te worden in verband met het verleggen van kabels en leidingen en voor tijdelijke wegen die in een later stadium worden aangelegd. Het dempen van de sloot dient nu te gebeuren in verband met zetting in de ondergrond.

Slopen funderingen rijksviaduct 4b

Maandag 18 mei t/m vrijdag 22 mei worden de funderingen van het oude viaduct gesloopt. Maandag 25 mei, tweede pinksterdag, wordt niet gewerkt. Naar verwachting zijn er vanaf dinsdag 26 mei nog enkele dagen nodig om de funderingsresten aft te voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7:00 en 16:00; de werkzaamheden die de meeste geluidsoverlast veroorzaken starten vanaf 8:00.

Het verwijderen van de funderingsresten zal in de omgeving voor merkbare tot aanzienlijke geluidshinder zorgen. Er wordt een geluidsscherm geplaatst om de geluidsoverlast te verminderen. Tijdens het verwijderen van de funderingsresten en het basketbalveld zijn het fiets- en voetpad aan de Haagse Schouwweg tussen de Van Ravelingenstraat en de Dr. Lelylaan afgesloten. Fietsers en wandelaars worden omgeleid via een route door de woonwijk de Bockhorst; voor auto’s geldt een snelheidsbeperking. Er worden verkeersregelaars ingezet.

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief