Bouwcommunicatie week 20

Datum: 08-05-2015

Hoe ver zijn we nu?

De afgelopen week zijn we gestart met het verwijderen van het basketbalveld langs de Haagse Schouwweg om het terrein klaar te maken voor de verlegging van kabels en leidingen.

Planning

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op de planning:

Verwijderen basketbalveld langs Haagse Schouwweg

Komende week wordt de grond onder het oude basketbalveld verder afgegraven. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 en 16:00. Gedurende de werkzaamheden zal het fietspad langs de Haagse Schouwweg, tussen de Dr. Lelylaan en Plesmanlaan afgesloten zijn. Het fietsverkeer wordt met borden omgeleid. De verwachte hinder voor de omgeving is minimaal.

 

Dempen delen van sloten

Gelijktijdig met het afgraven van de grond onder het basketbalveld wordt een deel van twee sloten gedempt met vrijkomend zand (zie afbeelding). Hiermee worden transportbewegingen nu en in de toekomst uitgespaard. Het dempen van de sloten is nodig in verband met het verleggen van kabels en leidingen en voor tijdelijke wegen die in een later stadium worden aangelegd. Door vroegtijdig te dempen kunnen verzakkingen van de bodem in de toekomst, en daarmee eventuele schade aan kabels en leidingen, worden voorkomen.

Slopen funderingen rijksviaduct 4b

Maandag 18 mei t/m vrijdag 22 mei worden de funderingen van het oude viaduct gesloopt. Maandag 25 mei, tweede pinksterdag, wordt niet gewerkt. Naar verwachting zijn er vanaf dinsdag 26 mei nog enkele dagen nodig om de funderingsresten aft te voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7:00 en 16:00; de werkzaamheden die de meeste geluidsoverlast veroorzaken, starten niet eerder dan 8:00.

Het verwijderen van de funderingsresten zal in de omgeving voor merkbare tot aanzienlijke geluidshinder zorgen. Er wordt een geluidsscherm geplaatst om de geluidsoverlast te verminderen. Tijdens het verwijderen van de funderingsresten en het basketbalveld zijn het fiets- en voetpad aan de Haagse Schouwweg tussen de Van Ravelingenstraat en de Dr. Lelylaan afgesloten. Fietsers en wandelaars worden omgeleid via een route door de woonwijk De Bockhorst; voor auto’s geldt een snelheidsbeperking. Er worden verkeersregelaars ingezet.

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief