Bouwcommunicatie week 24

Datum: 05-06-2015

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen week is bij het opruimen van het puin ter plaatse van het oude basketbalveld langs de Haagse Schouwweg asbest gevonden; als gevolg hiervan zijn de werkzaamheden direct stilgelegd en is de vondst gemeld bij de bevoegde instantie. Tevens is het aangetroffen materiaal direct geïsoleerd en afgedekt. Heijmans is gestart met aanvullend bodemonderzoek om de mate van verontreiniging vast te stellen. Er zijn geen risico’s voor omwonenden en langsrijdend verkeer.

De komende weken starten we met voorbereidende werkzaamheden voor de verleggingen van kabels en leidingen in het gebied, over enkele weken zullen we de starten met de verleggingen. Over anderhalve week wordt een deel van de grondwal langs de Dr. Lelylaan afgegraven. Dit gedeelte van de grondwal dient verwijderd te worden in verband met de verleggingen van kabels en leidingen. Over enkele maanden wordt hier een tijdelijke weg aangelegd.

 

Planning

De komende weken staan de volgende werkzaamheden op de planning: