Bouwcommunicatie week 26

Datum: 19-06-2015

Hoe ver zijn we nu?  

We zijn nu volop bezig met werkzaamheden op meerdere plaatsen in het projectgebied. In het projectgebied liggen de kabels en leidingen van verschillende netbeheerders, het gaat om warmte, elektra, water en gas, deze kabels en leidingen moeten verlegd en vervangen worden. Voor meer informatie over deze verleggingen, zie ook het nieuwsbericht van de gemeente Leiden. 

Op de paardenwei treffen we voorbereidende werkzaamheden voor de verleggingen van deze kabels en leidingen. Ten noorden van de Plesmanlaan is ons gronddepot ingericht en worden ook voorbereidende werkzaamheden voor kabels en leidingen verricht. Langs de Haagse Schouwweg ligt een gasleiding, die straks onder de Plesmanlaan wordt geboord. Het opruimen van de funderingen onder het basketveldje is vervolgd, en er is gestart met het gedeeltelijk afgraven van de grondwal langs de Dr. Lelylaan.  

Planning  

De komende weken staan in het teken van werkzaamheden voor kabels en leidingen en het bouwrijp maken voor de tijdelijke infrastructuur.  

Verleggingen kabels en leidingen 

Komende week zijn er werkzaamheden ten zuiden van de Plesmanlaan tussen de A44 en de Haagse Schouwweg. Het fietspad is hier dan ook afgesloten, gedurende ca. vier weken. Er wordt een omleiding ingesteld over de Haagse Schouwweg, via Holiday Inn. 

Daarnaast wordt een leiding langs de westzijde van de Haagse Schouwweg (ten zuiden van kruispunt met Dr. Lelylaan) gelegd, het voetpad is hier afgesloten. Voetgangers kunnen gebruikmaken van het fietspad aan de oostzijde van de Haagse Schouwweg.  

Boomvalk 

Begin mei hebben de gemeente Leiden en Heijmans een drietal kunstnesten geplaatst in de bomenrij langs de Wassenaarseweg. Het bevoegd gezag voor flora en fauna heeft dit herstelplan geaccepteerd en toestemming gegeven om de bomenrij langs de Ehrenfestweg te kappen, mits hier natuurlijk geen andere vogels broeden. De bomen zullen dan ook gekapt gaan worden, wanneer deze vrijgegeven worden door de ecoloog. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van de gemeente Leiden over het plaatsen van de kunstnesten.

Dempen sloot Ehrenfestweg 

Komende week wordt de sloot aan de westzijde van de Ehrenfestweg gedempt ter voorbereiding op de werkzaamheden voor kabels en leidingen en de aanleg van de tijdelijke infrastructuur.

Tussen 7:00 en 16:00 wordt er een halve rijbaan langs de sloot afgezet om het werk uit te kunnen voeren. 

Afgraven grondwal Dr. Lelylaan 

Afgelopen week is Heijmans gestart met het afgaven van een deel van de grondwal langs de Dr. Lelylaan; op het figuur is met de blauwe lijn aangegeven welk deel van de wal wordt verwijderd. De grondwal wordt afgegraven om ruimte te creëren voor de verlegging van kabels en leidingen (o.a. telecom). Later zal de ruimte ook deels gebruikt worden voor de aanleg van de tijdelijke wegen. Na het afgraven van de wal wordt een tijdelijke geluidswal geplaatst. De werkzaamheden inclusief het plaatsen van de nieuwe geluidswal zullen ca. 1,5 maand in beslag nemen. 

Het fietspad langs de Dr. Lelylaan is tussen de fietsersbrug en de Haagse Schouwweg afgesloten. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de zuidzijde van de Dr. Lelylaan of van de omleidingsroute die is ingesteld. Gezien de ervaren overlast van deze omleidingsroute door de wijk Bockhorst door een aantal bewoners wordt komende week samen met de gemeente bekeken of een optimalisatie van de omleidingsroute kan worden bereikt.

Het fietspad en voetpad blijven gesloten tot het voorjaar van 2016, in verband met vervolgwerkzaamheden.

Overige verkeersmaatregelen

Op meerdere locaties zal werkverkeer invoegen in het projectgebied. Langs de Haagse Schouwweg, ter hoogte van de geluidswal, en op de Ehrenfestweg, gebeurt dit met behulp van een verkeersregelaar. Op de Plesmanlaan maakt het werkverkeer gebruik van de oude uitrit ter plaatse van het oude tankstation.

 

Op dinsdag 23 juni wordt op de Plesmanlaan vanaf centrum, de rechtsaffer richting Einsteinweg tussen 9:00 en 11:00 afgesloten. Tussen 13:00 en 15:00 zal de linksaffer richting de Verbeekstraat afgesloten zijn.


Omleidingen komende week.

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief