Bouwcommunicatie week 27

Datum: 26-06-2015

Hoe ver zijn we nu?
Zoals duidelijk te zien is zijn we op meerdere locaties in het projectgebied druk bezig met onze werkzaamheden. Afgelopen week heeft de eerste boring plaatsgevonden voor een nieuwe gasleiding onder de Plesmanlaan. De komende weken staan in het teken van verdere verleggingen voor kabels en leidingen.
 
Planning
De komende weken staan in het teken van werkzaamheden voor kabels en leidingen en het bouwrijp maken voor de tijdelijke infrastructuur.
 
Verleggingen kabels en leidingen
De werkzaamheden voor kabels en leidingen vinden plaats door het gehele projectgebied. Langs de Haagse Schouwweg, zal een boring worden uitgevoerd. Ook wordt vanaf de Ehrenfestweg onder de Plesmanlaan geboord voor elektrakabels; voor deze werkzaamheden wordt een halve rijbaan afgezet op de Ehrenfestweg.
Ten zuiden van de Plesmanlaan is het fietspad tussen de A44 en de Haagse Schouwweg afgesloten in verband met werkzaamheden; hiervoor wordt een omleiding ingesteld over de Haagse Schouwweg, via Holiday Inn.
 
Afgraven grondwal Dr. Lelylaan
Heijmans gaat komende week verder met het afgraven van de grondwal langs de Dr. Lelylaan en start met het plaatsen van een tijdelijke geluidswal. De grondwal wordt afgegraven om ruimte te creëren voor de verlegging van kabels en leidingen (o.a. telecom) en voor de aanleg van de tijdelijke wegen.
 
Gronddepot
Ten noorden van de Plesmanlaan, ten westen van de Ehrenfestweg heeft Heijmans haar gronddepot ingericht. Hier wordt grond opgeslagen die later o.a. wordt gebruikt voor de aanleg van (tijdelijke) wegen.
 
Fietspad door De Bockhorst
De afgelopen week hebben de gemeente en Heijmans meerdere meldingen ontvangen over onveilige situaties in de wijk Bockhorst door de omleidingsroute door de wijk i.v.m. afsluiten fietspad Dr. Lelylaan. In gezamenlijkheid, met afstemming met verkeersregisseur is daarom besloten om de omleidingsroute aan te passen tot buiten de woonwijk.

De omleidingen komende week:

 
Afsluiten Ehrenfestweg
De Ehrenfestweg wordt tussen week 29 en 32 afgesloten (maandag 13 juli tot en met vrijdag 7 augustus) voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open.
De afsluiting heeft te maken met de verlegging van de waterleiding en de gasleiding in het gebied.

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief