Bouwcommunicatie week 30

Datum: 17-07-2015

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen week zijn een deel van de bomen langs de Ehrenfestweg en de Einsteinweg gekapt. Deze bomen waren eerder nog niet gekapt vanwege de mogelijke broedlocatie van een boomvalk. Hiervoor zijn in overleg met de gemeente Leiden en het bevoegd gezag een drietal nieuwe nesten geplaatst aan de Wassenaarseweg. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van de gemeente Leiden. Uiteindelijk zijn de bomen door een ecoloog zijn geïnspecteerd en vrijgegeven voor de kap.

Een groot deel van de kabels en leidingen zijn de afgelopen weken verlegd. De komende weken zullen wij, ook in de zomervakantie, verder werken aan deze verleggingen en overige werkzaamheden.

Planning                

Afsluiten Ehrenfestweg

De Ehrenfestweg is gedurende enkele weken afgesloten (vanaf maandag 13 juli om 6:00 uur tot en met woensdag 13 augustus) voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s en bussen worden met borden omgeleid via de Einsteinweg en de Plesmanlaan. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open.

De afsluiting duurt enkele dagen langer dan eerder gecommuniceerd en heeft te maken met de verlegging van de waterleiding en de gasleiding in het gebied.

Afsluiten Einsteinweg

Gedurende het weekend van week 34 (vrijdag 21 augustus 20:00 t/m maandag 24 augustus 5:00) zal de Einsteinweg ten noorden van de kruising met de Plesmanlaan afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel gebruik van maken. De Einsteinweg blijft ook toegankelijk voor hulpdiensten.

Verleggingen kabels en leidingen

De werkzaamheden voor kabels en leidingen vinden plaats door het gehele projectgebied. Er zal een persing van een leiding plaatsvinden onder de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de Dr. Lelylaan. Deze pneumatische persing vindt plaats op dinsdag en woensdag en zou tot enige geluidshinder kunnen leiden. Voor deze persing geldt er een snelheidsbeperking langs de werkzaamheden en het fietspad aan de oostzijde van de Haagse Schouwweg wordt tijdelijk omgelegd in de berm, het fietspad wordt echter niet afgezet.

 

De omleidingen komende week:


 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief