Bouwcommunicatie week 34

Datum: 14-08-2015

Hoe ver zijn we nu?

De Ehrenfestweg is weer open na enkele weken afgesloten te zijn geweest. Daarnaast verloopt de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen in het gebied loopt voorspoedig, hier zullen wij ook de komende weken nog mee bezig zijn.

Planning            

Verleggingen kabels en leidingen

De werkzaamheden voor kabels en leidingen vinden plaats door het gehele projectgebied. Voor deze werkzaamheden worden verkeersmaatregelen ingesteld en fiets- en/of voetpaden afgezet, de locaties zijn weergegeven op onderstaand figuur.

Aanleg bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden

Op verschillende locaties zijn wij bezig met de aanleg van bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het project. Ten oosten van de Haagse Schouwweg is vanaf komende week vanwege onze werkzaamheden het fiets- en voetpad noordelijk van het kruispunt met de Dr. Lelylaan afgesloten. Voetgangers worden omgeleid via de westzijde van de Haagse Schouwweg. Het fietspad ten noorden van de Dr. Lelylaan is ook afgesloten, er is een omleiding ingesteld die fietsers om de wijk Bockhorst heen leidt.

Afsluiten Einsteinweg

Gedurende het weekend van week 36 (vrijdag 4 september 20:00 t/m maandag 7 september 5:00) zal de Einsteinweg tussen de Plesmanlaan en de Archimedesweg afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel gebruik van maken. De Einsteinweg blijft ook toegankelijk voor hulpdiensten.

Nachtwerkzaamheden

Komende week zullen wij gedurende de nacht op de Plesmanlaan aan het werk zijn. Maandag- t/m donderdagnacht tussen 21:00 en 6:00 verrichten wij werkzaamheden op wisselende locaties de Plesmanlaan tussen de A44 en de Einsteinweg. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt hier een halve rijbaan afgezet of geldt er een snelheidsbeperking. Bij deze werkzaamheden wordt geen hinder voor de omgeving of verkeershinder verwacht.


De omleidingen komende week:

 


 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief