Bouwcommunicatie week 35

Datum: 21-08-2015

Hoe ver zijn we nu?

Het verleggen van de kabels en leidingen in het gebied zal nog ongeveer een maand in beslag nemen. Daarnaast zijn wij bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke wegen die zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer tijdens de bouw van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan – Haagse Schouwweg en de fietstunnel onder de Dr. Lelylaan bij de kruising met de Haagse Schouwweg.

 

Planning            

Verleggingen kabels en leidingen

De werkzaamheden voor kabels en leidingen vinden plaats door het gehele projectgebied. Voor deze werkzaamheden worden verkeersmaatregelen ingesteld en fiets- en/of voetpaden afgezet, de locaties zijn weergegeven op onderstaand kaartje.

 

Aanleg bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden

Op verschillende locaties zijn wij bezig met de aanleg van bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het project. Ten oosten van de Haagse Schouwweg is om deze reden het fietspad tussen de Dr. Lelylaan en de Van Ravelingenstraat opengebroken: voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld. Daarnaast vinden veel van de werkzaamheden plaats op het werkterrein ten noorden van de Plesmanlaan.

 

Afsluiten Einsteinweg

Gedurende het weekend van week 36 (vrijdag 4 september 20:00 t/m maandag 7 september 5:00) zal de Einsteinweg tussen de Plesmanlaan en de Archimedesweg afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel gebruik van maken. De Einsteinweg blijft ook toegankelijk voor hulpdiensten.

 

 

 

De omleidingen komende week:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief