Bouwcommunicatie week 36

Datum: 28-08-2015

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen week heeft op het gebied van kabels en leidingen een belangrijke mijlpaal plaatsgevonden: in het gebied langs de Plesmanlaan is de aansluiting gerealiseerd van een nieuwe leiding voor de stadsverwarming. Deze stadsverwarming voorziet twee wijken in Leiden van hun verwarmingswater. Daarnaast is Heijmans bezig voor de voorbereiding van de tijdelijke wegen die over enkele weken in gebruik worden genomen.

Planning            

Verleggingen kabels en leidingen

De werkzaamheden voor kabels en leidingen vinden plaats door het gehele projectgebied. Voor deze werkzaamheden worden verkeersmaatregelen ingesteld en fiets- en/of voetpaden afgezet, de locaties zijn weergegeven op onderstaand kaartje. De werkzaamheden op de Haagse Schouwweg nabij Holiday Inn en de rotonde bij Zorg en Zekerheid worden komende week afgerond en de fietspaden en parkeerplaats zullen worden hersteld.

Aanleg bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden

Op verschillende locaties zijn wij bezig met de aanleg van bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het project. Ten oosten van de Haagse Schouwweg is om deze reden het fietspad tussen de Dr. Lelylaan en de Van Ravelingenstraat opengebroken: voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld.

Tijdelijke infrastructuur

De komende tijd werkt Heijmans aan de tijdelijke infrastructuur. Ten behoeve van het realiseren van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel Dr. Lelylaan zal het verkeer over de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg over tijdelijke wegen worden geleid gedurende de bouw. De omschakeling van de huidige wegen naar de tijdelijke wegen vindt plaats in het weekend van 19 en 20 september. Van vrijdag 18 september 20:00 uur tot en met maandag 21 september 5:00 uur zal Heijmans continu aan het werk zijn om deze aansluiting te realiseren. Vanaf maandagochtend 21 september rijdt het verkeer over de tijdelijke wegen. Gedurende dit wisselweekend zal in elke rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar zijn. Het projectgebied blijkt bereikbaar, maar de capaciteit is sterk verminderd. U wordt daarom geadviseerd het gebied gedurende dit weekend te vermijden.

Afsluiten Einsteinweg

Gedurende volgend weekend zal de Einsteinweg van vrijdag 4 september 20:00 uur t/m maandag 7 september 5:00 uur tussen de Plesmanlaan en de Archimedesweg afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel gebruik van maken. De Einsteinweg blijft ook toegankelijk voor hulpdiensten. Deze afsluiting is noodzakelijk voor de aanleg van een nieuwe waterleiding.

 

De omleidingen komende week:


 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief