Bouwcommunicatie week 37

Datum: 04-09-2015

Hoe ver zijn we nu? 

Afgelopen week heeft er op het gebied van kabels en leidingen een belangrijke mijlpaal plaatsgevonden: nu de leiding van de stadsverwarming gereed is kan de volgende stap in de Kabels en Leidingen werkzaamheden worden gedaan. De volgende stap is het verleggen van de waterleiding van de kruising Verbeekstraat/ Einsteinweg, dit vindt plaats zoals hieronder benoemd is. Daarnaast is Heijmans bezig om het gebied voor te bereiden op de tijdelijke infrastructuur waarvan over enkele weken gebruik gemaakt zal worden.  

Voor meer informatie over de bouw van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan en de fietstunnel Dr. Lelylaan en de verdere herinrichting van het projectgebied, kunt u kijken op de site van Heijmans met bouwcommunicatie. Hier kunt u ook wekelijkse de bouwcommunicatie vinden.  

 

Planning            

Verleggingen kabels en leidingen 

De werkzaamheden voor kabels en leidingen vinden plaats door het gehele projectgebied. Voor deze werkzaamheden worden verkeersmaatregelen ingesteld en fiets- en/of voetpaden afgezet, de locaties zijn weergegeven op onderstaand kaartje. De werkzaamheden op de Haagse Schouwweg nabij Holiday Inn en de rotonde bij Zorg en Zekerheid zijn deze week niet afgerond in verband met weersomstandigheden, de opening van de fietspaden zijn maandag 7 september hersteld.

 

Aanleg bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden

Op verschillende locaties zijn wij bezig met de aanleg van bouwwegen en voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het project. Ten oosten van de Haagse Schouwweg is om deze reden het fietspad tussen de Dr. Lelylaan en de Van Ravelingenstraat opengebroken: voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld. Daarnaast vinden veel van de werkzaamheden plaats op het werkterrein ten noorden van de Plesmanlaan.

 

Tijdelijke infrastructuur

De komende tijd werkt Heijmans aan de tijdelijke infrastructuur. Ten behoeve van het realiseren van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel Dr. Lelylaan zal het verkeer over de Plesmanlaan Haagse Schouwweg in het gebied over tijdelijke wegen worden geleid gedurende de bouw. De omschakeling van de huidige wegen naar de tijdelijke wegen vindt plaats in het weekend van week 38. Van vrijdag 18 september 20:00 uur tot en met maandag 21 september 5:00 uur zal Heijmans continu aan het werk zijn om deze aansluiting te realiseren. Vanaf maandagochtend 21 september rijdt het verkeer over de tijdelijke infrastructuur. Gedurende dit “wisselweekend” zal in elke rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar zijn. Het projectgebied blijkt bereikbaar, maar de capaciteit is sterk verminderd. U wordt daarom geadviseerd het gebied gedurende dit weekend te vermijden.

 

Afsluiten Einsteinweg

De Einsteinweg is vanaf vrijdag 4 september 20:00 uur t/m maandag 7 september 5:00 uur tussen de Plesmanlaan en de Archimedesweg afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel gebruik van maken. De Einsteinweg blijft ook toegankelijk voor hulpdiensten. De afsluiting is nodig om de waterleiding te kunnen verleggen.

  

De omleidingen komende week:


 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief