Bouwcommunicatie week 38

Datum: 11-09-2015

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen weken is hard gewerkt aan het verleggen van de kabels en leidingen en de aanleg van de tijdelijke wegen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de ongelijkvloerse kruising te kunnen bouwen. Volgende week van vrijdag 18 september 20:00 uur tot en met maandag 21 september 5:00 uur wordt dag en nacht gewerkt aan de aansluiting van de tijdelijke wegen op het bestaande wegennet.

 

Werkzaamheden:      

Verleggingen kabels en leidingen

De werkzaamheden op de Haagse Schouwweg nabij Holiday Inn en de rotonde bij Zorg en Zekerheid zijn deze week afgerond. Het hiervoor afgesloten fietspad is reeds geopend.


Tijdelijke infrastructuur

Volgende week van vrijdag 18 september 20:00 uur tot en met maandag 21 september werkt Heijmans aan de afronding van de tijdelijke infrastructuur. Ten behoeve van het realiseren van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel Dr. Lelylaan zal het verkeer over de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg gedurende de bouw in over tijdelijke wegen worden geleid. De omschakeling van de huidige wegen naar de tijdelijke wegen gebeurt van vrijdag 18 september 20:00 uur tot en met maandag 21 september 5:00 uur.

Gedurende het weekend zal in elke rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar zijn. Het projectgebied blijkt bereikbaar, maar de capaciteit is sterk verminderd. U wordt daarom geadviseerd het gebied gedurende dit weekend te vermijden. Vanaf maandagochtend 21 september 5:00 uur rijdt het verkeer voor het komende halfjaar over deze tijdelijke infrastructuur.

  

Nachtelijke werkzaamheden ter voorbereiding de omschakeling naar de tijdelijke infrastructuur (Werktijden zijn van ca 21.00 uur tot 06.00 uur) 

Maandagnacht 14-9 /15-9

  •  Worden freeswerk- en asfaltwerkzaamheden verricht op de Plesmanlaan ter hoogte van de Verbeekstraat
  • Wordt bestrating opgebroken langs de Haagse schouwweg

Dinsdagnacht 15-9 /16-9

  • Worden freeswerk- en asfaltwerkzaamheden verricht op de Plesmanlaan nabij A44

  • Worden mantelbuizen gefaseerd door de Haagse Schouwweg aangebracht (in de aansluiting met de Holiday inn)

  • Wordt in het midden van de weg bestrating opgebroken op de Haagse Schouwweg ter hoogte van de Holiday inn

 

Woensdagnacht 16-9 / 17-9

  •  Worden asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd op de Haagse Schouwweg ter hoogte van de Holiday Inn

  •   Wordt op de Dr. Lelylaan bestrating opgebroken

  •   Wordt belijning aangebracht en detectie lussen ingeslepen voor de verkeerslichten aangebracht op de Plesmanlaan ter hoogte van de A44

 

 Donderdagnacht 18-9 / 19-9

  •  Worden freeswerk- en asfaltwerkzaamheden verricht op de Dr. Lelylaan

 

Gedurende de nachtelijke werkzaamheden kan het verkeer de werkzaamheden blijven passeren, indien nodig wordt het verkeer plaatselijk omgeleid of door aanwezige verkeersregelaars begeleid.

 

Bij de werkzaamheden die in de nachten uitgevoerd worden is geluidshinder niet uit te sluiten. 

 

Start bouw ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan en fietstunnel Dr. Lelylaan

Na ingebruikname van de tijdelijke wegen is werkruimte ontstaan om de bouwwerkzaamheden aan de ongelijkvloerse kruisingen te kunnen gaan starten. Hierover volgt meer in de volgende bouwcommunicatie.

  

De omleidingen komende week: 


 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief