Bouwcommunicatie week 39

Datum: 18-09-2015

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen weken is hard gewerkt aan het verleggen van de kabels en leidingen en de aanleg van de tijdelijke wegen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de ongelijkvloerse kruisingen te kunnen bouwen. Van vrijdag 18 september 20:00 uur tot en met maandag 21 september 5:00 uur wordt dag en nacht gewerkt aan de aansluiting van de tijdelijke wegen op het bestaande wegennet.

 

Werkzaamheden:      

 

Weekend werkzaamheden:

Dit weekend werkt Heijmans van vrijdag 18 september 20:00 uur tot en met maandag 21 september 05.00 uur aan de afronding van de tijdelijke infrastructuur. Ten behoeve van het realiseren van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel Dr. Lelylaan zal het verkeer over de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg gedurende de bouw  over tijdelijke wegen worden geleid. Gedurende het weekend zal in elke rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar zijn. Het projectgebied blijkt bereikbaar, maar de capaciteit is sterk verminderd. U wordt daarom geadviseerd het gebied gedurende dit weekend te vermijden. Vanaf maandagochtend 21 september 5:00 uur rijdt het verkeer voor het komende halfjaar over deze tijdelijke infrastructuur.

 

Tijdens het weekend:

o   Komen de bushaltes in het gebied tijdelijk te vervallen (langs Haagse Schouwweg – haltes Holiday Inn – en halte Ehrenfestweg aan de zuidzijde van de Plesmanlaan) u wordt geadviseerd een bushalte voor of na de werkzaamheden uit te stappen;

o   Is er in alle richtingen één rijstrook beschikbaar;

o   Is de Ehrenfestweg afgesloten voor verkeer en enkel voor voetgangers toegankelijk;

o   Zijn alle verkeerslichten uitgeschakeld en wordt  het verkeer begeleid door verkeersregelaars;

o   Voor de bezoekers van de Holiday Inn is een alternatieve ingang beschikbaar (zie overzicht);

o   Bij de werkzaamheden die in de nachten uitgevoerd worden is geluidshinder niet uit te sluiten. Er zijn maatregelen getroffen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

 

Nachtelijke werkzaamheden (na het weekend): 

 

o   Er zijn geen nachtelijke werkzaamheden gepland. 

 

Start bouw ongelijkvloerse kruisingen (Dr. Lelylaan en in de Plesmanlaan)

Komende week wordt gestart met het verder bouwen van de bouwkuip voor de onderdoorgang in de Plesmanlaan, zoals het aanbrengen van damwanden en verwijderen van oude kabels en leidingen. Op de Haagse Schouwweg wordt gestart met het opbreken van oude verhardingen, om ruimte te maken voor het maken van de bouwkuip van de fietsonderdoorgang. Het asfalt op de Plesmanlaan wordt tijdens het weekend verwijderd

 

Doorkijk vervolgwerkzaamheden:

o   Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct tussen de Bockhorst en de Haagse Schouwweg vanaf ca week 40

o   Ontgraven bouwkuip Plesmanlan ter hoogte van Verbeekstraat vanaf ca week 40

o   Start damwand trillen voor onderdoorgang langzaam verkeer bij de Dr. Lelylaan (zuidzijde thv Docos) vanaf ca week 41

o   Start heien Plesmanlaan vanaf ca week 44

o   Start heien Dr. Lelylaan vanaf ca week 47

   

De omleidingen komend weekend: