Bouwcommunicatie week 40

Datum: 25-09-2015

Hoe ver zijn we nu? 

Afgelopen weekend heeft Heijmans met succes de tijdelijke wegen aangesloten op de bestaande infrastructuur. De huidige situatie, waarbij de kruisingen Plesmanlaan / Haagse Schouwweg en Haagse Schouwweg / Dr. Lelylaan zijn verschoven ten opzichte van de oude situatie blijft ca. zes maanden in stand. Gedurende deze periode zullen wij de eerste fase van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel gaan bouwen.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Leiden.

 

De komende weken staan in het teken van het afronden van de kabel en leidingwerkzaamheden in het projectgebied en het verwijderen van de oude wegen. Ook is er gestart met het intrillen van damwanden. Deze damwanden creëren een droge bouwkuip waarbinnen wij de onderdoorgangen kunnen aanleggen. Deze werkzaamheden zijn gestart bij de Plesmanlaan en zullen over een paar weken verplaatsen naar de Haagse Schouwweg ten zuiden van de Dr. Lelylaan, hierdoor wordt bij deze werkzaamheden ook meer geluidsoverlast voor de bewoners van de Bockhorst verwacht.

 

Werkzaamheden:      

Damwanden trillen

De afgelopen week is er hard gewerkt om het oude asfalt van de wegen te verwijderen om het gebied gereed te maken voor het plaatsen van de fietstunnel en de ongelijkvloerse kruising. De start van de bouw van de ongelijkvloerse kruisingen Dr. Lelylaan en in de Plesmanlaan is gestart met het plaatsen van damwanden om de bouwkuip te creëren waarin de ongelijkvloerse kruising aangelegd wordt. Het in de grond trillen van de damwanden is gestart op de Plesmanlaan. Naar verwachting duurt dit nog zo’n drie weken. In week 42 (12-16 oktober) wordt ook gestart met het intrillen van de damwanden voor de fietstunnel. Dit zal twee weken in beslag nemen.

 

Bij deze activiteit is hinder door geluid en trillingen niet uit te sluiten.  

 

Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct

Tussen de wijk Bockhorst en de Haagse Schouwweg ligt nog een deel van het oude rijksviaduct waarvan wij in april het eerste deel reeds gesloopt hebben. Er liggen nog enkele funderingsbalken onder het oude fietspad. Door het verleggen van de weg kunnen deze verwijderd worden.

Komende week worden er voorbereidende maatregelen getroffen voor het slopen, o.a. het afgraven van de grond. Vanaf volgende week wordt er gestart met de sloop die ca. anderhalve week in beslag zal nemen. Hierbij wordt de nodige geluidsoverlast verwacht.

 

Doorkijk vervolgwerkzaamheden:

Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct tussen de Bockhorst en de Haagse Schouwweg vanaf week 41-42

Ontgraven bouwkuip Plesmanlaan ter hoogte van Verbeekstraat vanaf ca. week 41

Start damwand trillen voor onderdoorgang langzaam verkeer bij de Dr. Lelylaan (zuidzijde thv Docos) vanaf ca week 41

Start heien Plesmanlaan vanaf ca. week 44 (gedurende ca. drie weken)

Start heien Dr. Lelylaan vanaf ca. week 46 (gedurende ca. twee weken)

 

 

Huidige verkeerssituatie: (Voor het vergrote overzicht klik HIER)

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief