Bouwcommunicatie week 41

Datum: 02-10-2015

Hoe ver zijn we nu? 

De bouwkuip voor de onderdoorgang Plesmanlaan begint vorm te krijgen door het intrillen van de damwanden. Het oude asfalt van de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg is op de meeste plaatsen al verwijderd en ook de oude kabels en leidingen in het gebied worden verwijderd. De komende weken staan in het teken van het verder intrillen van de overige damwanden en het ontgraven van de bouwkuipen ten behoeve van de bouw.

 

Werkzaamheden:      

Damwanden trillen

Wij zijn bezig met het in de grond trillen van damwanden voor de bouw van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel. Op het moment worden er slechts damwanden geplaatst nabij de Plesmanlaan. Vanaf 12 oktober wordt ook gestart met het intrillen van de damwanden voor de fietstunnel, ten zuiden van de Dr. Lelylaan. Deze activiteiten duren t/m 30 oktober.

Bij deze activiteit is hinder door geluid en trillingen niet uit te sluiten.  

Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct

Tussen de wijk Bockhorst en de Haagse Schouwweg ligt nog een deel van het oude rijksviaduct waarvan wij in april het eerste deel reeds gesloopt hebben. Er liggen nog enkele funderingsbalken onder het oude fietspad. Door het verleggen van de weg kunnen deze verwijderd worden. Afgelopen week is reeds gestart met het vrijgaven van de funderingsbalken: de grond die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om de geluidswal langs het Jan Paetsplein te verlengen. Vanaf medio volgende week wordt gestart met de sloop die ca. anderhalve week in beslag zal nemen, de startdatum is afhankelijk van het afgraven van de funderingsbalken.

Hierbij wordt de nodige geluidsoverlast verwacht.

Fietspad Haagse Schouwweg

Langs de Haagse Schouwweg, voor de ingang van voetbalvereniging Docos, ligt op het moment een tijdelijk fietspad in verband met de werkzaamheden aan een gasleiding op de locatie van het oude fietspad. Deze werkzaamheden aan de leiding zijn naar verwachting in week 43 afgerond, hierna zal het fietspad verder verbeterd en geasfalteerd worden zoals het gedurende bouwfase 1 blijft liggen.

 

Doorkijk vervolgwerkzaamheden:

  • Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct tussen de Bockhorst en de Haagse Schouwweg week 41 en 42 (tussen 5 en 16 oktober)

  • Start damwand trillen voor onderdoorgang langzaam verkeer bij de Dr. Lelylaan (zuidzijde thv Docos) vanaf maandag 12 oktober

  • Ontgraven bouwkuip Plesmanlaan ter hoogte van Verbeekstraat vanaf ca. week 42; hierbij worden vrachtwagens ingezet ten behoeve van het grondtransport; dit zal leiden tot extra vrachtwagens op de weg

  • Ontgraven bouwkuip fietstunnel ten zuiden van Dr. Lelylaan vanaf week 44; hierbij worden vrachtwagens ingezet ten behoeve van het grondtransport

 

Huidige verkeerssituatie:


 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief