Bouwcommunicatie week 43

Datum: 16-10-2015

Hoe ver zijn we nu?

De bouw van zowel de fietstunnel onder de Dr. Lelylaan als de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan is in volle gang.

Deze bouwfase kan de nodige geluidshinder met zich meebrengen. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te verminderen door hier helder over te communiceren en de geluidsproducerende werkzaamheden compact te plannen. Zo blijft de periode van geluidshinder beperkt. De bouwtijden zijn van 7:00 tot 19:00. Wij werken op werkdagen en indien nodig ook in het weekend, vanwege planning, verkeersmaatregelen of overige redenen. Als wij in het weekend werken, communiceren wij dit via de bouwcommunicatie.

Werkzaamheden:  

Damwanden trillen

Wij zijn bezig met het in de grond trillen van damwanden voor de bouw van de fietstunnel langs de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de Dr. Lelylaan. Deze activiteiten duren t/m 23 oktober.

Bij deze activiteit is hinder door geluid en trillingen te verwachten.

Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct

De laatste twee funderingssloven van het oude rijksviaduct langs de Haagse Schouwweg worden komende week gesloopt. Afgelopen dagen is er reeds een van de overgebleven balken onder het oude het voormalig fietspad gesloopt. De sloop zal gedurende de gehele week plaatsvinden.

Hierbij is hinder door geluid te verwachten.

Ontgraven bouwkuipen en overige werkzaamheden

Volgende week wordt gestart met het ontgraven van de bouwkuip Plesmanlaan. Hierdoor zullen extra vrachtwagens op de weg zijn om het grondtransport te verzorgen.

Daarnaast worden groutankers aangebracht ter verankering van de damwanden. Deze werkzaamheden zijn geluidsarm.

Het aanbrengen van groutankers wordt ook komend weekend gedaan op zaterdag 17 en zondag 18 oktober, vanaf 7:00 in de bouwkuip Plesmanlaan. Deze werkzaamheden zijn geluidsarm en hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.  

Gedurende het weekend van zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober zal de bouwkuip Plesmanlaan ontgraven worden, hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

Heien funderingspalen

Vanaf week 44 (woensdag 28 november) wordt gestart met het heien van de funderingspalen voor de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan. Deze activiteit neemt circa vijf weken in beslag. Aansluitend worden gedurende twee weken de funderingspalen voor de fietstunnel geplaatst. Bij het heien wordt gewerkt van 7:00 tot 19:00. Op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november zullen deze activiteiten ook uitgevoerd worden. Het heien gaat gepaard met het nodige geluid en trillingen; we houden de periode zo compact mogelijk. 

 

Doorkijk vervolgwerkzaamheden:

  • Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct tussen de Bockhorst en de Haagse Schouwweg, komende week

  • Damwanden trillen voor de fietstunnel bij de Dr. Lelylaan (zuidzijde thv Docos), komende week

  • Ontgraven bouwkuip Plesmanlaan ter hoogte van Verbeekstraat komende week; hierbij worden vrachtwagens ingezet ten behoeve van het grondtransport; dit zal leiden tot extra vrachtwagens op de weg

  • Ontgraven bouwkuip fietstunnel ten zuiden van Dr. Lelylaan vanaf week 44; hierbij worden vrachtwagens ingezet voor het grondtransport

  • Heien funderingspalen bouwkuipen Plesmanlaan en Dr. Lelylaan: vanaf week 44, duur ca. zes weken, inclusief enkele zaterdagen (zaterdag 31 oktober en 7 november)

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief