Bouwcommunicatie week 50

Datum: 05-12-2014

Planning

De komende week zijn tot en met vrijdag 12 december de volgende werkzaamheden gepland:

Plaatsen bouwkeet:

- De gehele week zullen er werkzaamheden aan de bouwkeet op de paardenweide plaatsvinden. Op vrijdag zullen de werkzaamheden aan de keet worden afgerond waarnaar op maandag 15 december het team van Heijmans daar zijn intrek zal gaan nemen.

Sloop tankstation:

- Gedurende de gehele week worden er sloopwerkzaamheden verricht aan het Shell tankstation ten noorden van de Plesmanlaan. Vanaf maandag 8 december zullen de verhardingen rondom het Shell tankstation worden verwijderd en de funderingen worden gesloopt. Eind van de week zal er gestart worden met het trekken van de damwanden. Hiervoor zal een damwandstelling worden gebruikt.

- Tevens worden in week 50 de damwandplanken die rondom het Shell tankstation nog in de grond zitten uit de grond getrokken middels een damwandstelling. Deze damwandstelling wordt voor de werkzaamheden opgebouwd bij het Shell tankstation. De damwand wordt door middel van trillingen uit de grond getrokken. De overlast van de werkzaamheden is minimaal. Door het uittrekken van de damwandplanken kunnen trillingen, in de directe omgeving van het werk mogelijk waarneembaar zijn. Deze trillingen hebben geen invloed op de omliggende bebouwing.

Proefsleuven:

Komende week zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden met betrekking tot het graven van proefsleuven om de ligging van kabels en leidingen te controleren. De twee laatste proefsleuven zullen gegraven worden ter hoogte van de aansluiting A44. Door deze werkzaamheden zal de busbaan op de Plesmanlaan richting A44 afgesloten zijn en geldt er een snelheidsbeperking op woensdag 10 december tot en met vrijdag 12 december.

De werkzaamheden die de komende weken in de planning staan:

In week 51 zullen sonderingen gedaan worden in het projectgebied, om de samenstelling van de bodem te bepalen, hiervoor zullen de volgende verkeersmaatregelen gelden:

Woensdag 17 december, tussen 9:00 en 15:00

Snelheidsbeperking op de Plesmanlaan tussen de Einsteinweg en de Ehrenfestweg

Snelheidsbeperking op de Plesmanlaan tussen A44 en de Haagse Schouwweg en afsluiting van één van de rechtsaf-rijstroken

Afsluiting fietspad tussen A44 en Haagse Schouwweg, omleiding ingesteld via rotonde voor hotel Holiday Inn.

Vrijdag 19 december, tussen 7:00 – 9:00, snelheidsbeperking op de Plesmanlaan tussen de Einsteinweg en de Ehrenfestweg

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief