Bouwcommunicatie week 44

Datum: 23-10-2015

Hoe ver zijn we nu? 

De contouren van de bouwkuipen van de onderdoorgang Plesmanlaan en de fietstunnel Dr. Lelylaan zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Hier zal de eerste van de twee bouwfasen van de tunnels gerealiseerd worden. Met het verwijderen van de laatste funderingsbalken van het oude rijksviaduct langs de Haagse Schouwweg wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe weg en de tweede bouwfase van de fietstunnel, die omstreeks april zal aanvangen.

De huidige fase van de bouw waarin de damwanden worden getrild en palen geheid kan de nodige geluidshinder met zich meebrengen. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken door hier helder over te communiceren en de geluidproducerende werkzaamheden compact te plannen. Zo blijft de periode van geluidshinder beperkt. De bouwtijden zijn van 7:00 tot 19:00. Wij werken op werkdagen en indien nodig ook in het weekend, vanwege planning, verkeersmaatregelen of overige redenen. Als wij in het weekend werken, communiceren wij dit via de bouwcommunicatie.

 

Werkzaamheden:  

Damwanden trillen

Wij zijn bezig met het in de grond trillen van damwanden voor de bouw van de fietstunnel langs de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de Dr. Lelylaan. De damwanden voor de ongelijkvloerse kruising  Plesmanlaan zijn voor deze bouwfase allemaal geplaatst. Het trillen van damwanden langs de Haagse Schouwweg is naar verwachting halverwege volgende week gereed. Bij deze activiteit is hinder door geluid en trillingen te verwachten.

 

Na komende week zal nog een dag gewerkt moeten worden om de laatste damwandplanken van het kopscherm langs de Dr. Lelylaan te plaatsen. Tijdens deze activiteit moet er ivm veiligheid een rijbaan worden afgesloten. Vanwege de hoge verkeersintensiteit in het gebied, is dit doordeweeks en op zaterdag niet mogelijk, daarom wordt deze activiteit op zondag 15 november.

 

Verwijderen overige fundatieresten oud viaduct

De afgelopen tijd is Heijmans bezig geweest met het slopen van de laatste twee funderingssloven van het oude rijksviaduct langs de Haagse Schouwweg. Door de grote hoeveelheden zwerfpuin die hierbij nog gevonden zijn in de grond, duurt het prikken enkele dagen langer. De komende week  worden de werkzaamheden afgerond. Hierbij is geluidshinder te verwachten.

 

Ontgraven bouwkuipen en overige werkzaamheden

Wij zijn gestart met het ontgraven van de bouwkuip langs de Plesmanlaan. Hierdoor zullen extra vrachtwagens op de weg zijn om het grondtransport te verzorgen. Deze activiteit is geluidsarm. Vanaf komende week worden er ook groutankers geplaatst die de damwanden bij de fietstunnel verankeren; deze activiteit is voor de bouwkuip Plesmanlaan grotendeels afgerond. Ook het plaatsen van groutankers is een geluidsarme activiteit.

 

Komend weekend wordt er doorgewerkt met het ontgraven van de bouwkuip aan de Plesmanlaan (zaterdag 24 en zondag 25 oktober), hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Heien funderingspalen

Vanaf komende week (woensdag 28 oktober) wordt gestart met het heien van de funderingspalen voor de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan. Aansluitend worden de funderingspalen voor de fietstunnel geplaatst. Het heien duurt in totaal zo’n zes weken.

Bij het heien wordt gewerkt van 7:00 tot 19:00. Op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november zullen deze activiteiten ook uitgevoerd worden. Het heien gaat gepaard met het nodige geluid en trillingen; we houden de periode zo compact mogelijk. 

 

 

Doorkijk vervolgwerkzaamheden:

  • Komende week wordt een tijdelijke bypass aangelegd voor het fietspad tussen de Haagse Schouwweg en de Van Ravelingenstraat; het fietspad zal hierbij niet afgesloten worden en de bereikbaarheid blijft gegarandeerd.


  • Verwijderen laatste fundatieresten oud viaduct tussen de Bockhorst en de Haagse Schouwweg, komende week


  • Damwanden trillen voor de fietstunnel bij de Dr. Lelylaan (zuidzijde thv Docos), tot medio volgende week en op zondag 15 november


  • Ontgraven bouwkuip Plesmanlaan ter hoogte van Verbeekstraat; extra vrachtverkeer op de weg vanwege grondtransport


  •   Ontgraven bouwkuip fietstunnel ten zuiden van Dr. Lelylaan vanaf week 45, extra vrachtverkeer op de weg vanwege grondtransport


  • Heien funderingspalen bouwkuipen Plesmanlaan en Dr. Lelylaan: vanaf aankomende week, duur ca. zes weken, inclusief enkele zaterdagen (in elk geval zaterdag 31 oktober en 7 november)

 

 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief