Bouwcommunicatie week 7

Datum: 12-02-2016

Hoe ver zijn we nu?

Deze week is het eerste deel van de definitieve wegen geasfalteerd. Het gaat om de noordelijke rijbaan van de Haagse Schouwweg tussen de kruising met de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg. Tevens is op die locatie het definitief fiets-/voetpad aangelegd, dit wordt vanaf aanstaande maandag opengesteld. Dit asfalt maakt deel uit van de definitieve weg die we op die locatie de komende weken gaan realiseren. De tekening van de toekomstige situatie is hier te vinden.

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Aanstaande zaterdag en volgende week zaterdag (6 februari en 13 februari) zijn wij in beide bouwkuipen bezig met verschillende werkzaamheden, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Volgende week gaan wij verder met het vlechten van wapening, het plaatsen van bekisting en staan er enkele betonstorts op de planning. In de bouwkuip Plesmanlaan wordt met name gewerkt aan het dek waar straks het verkeer overheen rijdt.

Werkzaamheden langs de Haagse Schouwweg

Aan de oostzijde van de Haagse Schouwweg, tussen de Dr. Lelylaan en de Plesmanlaan richten de werkzaamheden zich op ons werkterrein. Dit werkterrein is afgelopen week iets aangepast. Het tijdelijk fietspad tussen de Van Ravelingenstraat en de Haagse Schouwweg is opengesteld om de ruimte te creëren om het oude fietspad op te breken en het nieuwe definitieve fietspad te realiseren. Tevens wordt er komende week een nieuwe duiker aangelegd. Dit tijdelijk fietspad blijft circa vier weken in stand.

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-west

Vandaag (12 februari) is de nieuwe definitieve rijbaan van de Haagse Schouwweg tussen de kruising met de Dr. Lelylaan en de rotonde voor Holiday Inn geasfalteerd. Hiervoor is het nodig geweest het verkeer om te leiden via de parkeerplaats en de naastgelegen rijbaan.

Sinds deze week is ook de toegang vanuit de panden Haagse Schouwweg 6 en 8 gewijzigd. Wanneer men de parkeerplaats van deze panden verlaat, gaat men rechtsaf en via de rotonde bij de ingang van Holiday Inn kan de kruising naar Haagse Schouwweg/Dr. Lelylaan bereikt worden. Dit blijft vanaf nu op deze wijze in stand en is ook in de definitieve situatie het geval. Zie hieronder van een illustratie van de routing ter plaatse van de Haagse Schouwweg west komende week.

De komende weken staan op deze locatie in het teken van het aanleggen van de zuidelijke rijbaan van de Haagse Schouwweg. Hiervoor wordt allereerst komende week het grond tussen de oude weg en het nieuwe fiets-/voetpad aangevuld en hier zullen rijplaten geplaatst worden. De komende week wordt het verkeer vanaf de rotonde afwisselend over deze rijbaan en de bestaande oude rijbaan geleid om de voorbereidende werkzaamheden voor het asfalteren van de zuidelijke rijbaan te kunnen treffen.

 

Huidige verkeerssituatie

 

Verkeerssituatie t.p.v. Haagse Schouwweg West