Bouwcommunicatie week 8

Datum: 19-02-2016

Hoe ver zijn we nu? 

Sinds deze week rijdt men over de definitieve noordelijke rijbaan van de Haagse Schouwweg vanaf de kruising met de Dr. Lelylaan richting de rotonde met Holiday Inn. Op die locatie is ook het definitieve fiets-/voetpad opengesteld. 

Vorige week zijn er in de middenberm van de Plesmanlaan ten oosten van de kruising met de Verbeekstraat / Einsteinweg vijf bomen gekapt. Het project OBSP omvat namelijk niet alleen het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising ter plaatse van de Plesmanlaan en een fietstunnel langs de Haagse Schouwweg, maar ook het vernieuwen van de kruising Plesmanlaan/Verbeekstraat en het aanpassen van de Verbeektunnel. De werkzaamheden op die locatie starten over enkele weken, via deze bouwcommunicatie zullen wij u tegen die tijd nader informeren. 

 

Langs de Haagse Schouwweg heeft u op de bouwhekken misschien al enkele bouwdoeken zien hangen. Deze bouwdoeken zijn in opdracht van de gemeente ontworpen voor project OBSP, komende week worden ook de overige bouwdoeken geplaatst om het ontwerp compleet te maken.  

  

  

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan 

Aanstaande zaterdag en volgende week zaterdag (20 en 27 februari) zijn wij in beide bouwkuipen bezig met verschillende kleine werkzaamheden, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Volgende week worden de werkzaamheden in de bouwkuipen vervolgd. Die staan in de bouwkuip Plesmanlaan met name in het teken van voorbereiding op de stort van het dek, die over ruim een week op de planning staat.

 

Werkzaamheden langs de Haagse Schouwweg

Aan de oostzijde van de Haagse Schouwweg, tussen de Dr. Lelylaan en de Plesmanlaan zijn wij binnen de bouwhekken bezig met het aanleggen van een nieuwe duiker ter plaatse van de Van Ravelingenstraat. En het maken van de onderbouw van het fietspad Van Ravelingenstraat/Haagse Schouwweg.

Om deze werkzaamheden mogelijk te maken worden fietsers en voetgangers omgeleid via een tijdelijk fietspad.

 

Aanstaande zaterdag (20 februari) zijn wij werkzaam aan de achterkant van het Jan Paetsplein, ter plaatse van het fietspad Van Ravelingenstraat. Deze werkzaamheden hebben te maken met de aanleg van de nieuwe duiker, wij zullen hier voorzieningen treffen om ook gedurende onze bouwwerkzaamheden de doorstroming van water te blijven garanderen.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-west

Sinds vorig weekend is de noordelijke rijbaan van de Haagse Schouwweg-west opengesteld. En sinds afgelopen maandag rijden de fietsers en lopen de voetgangers over het definitieve pad tussen Holiday Inn en de kruising met Dr. Lelylaan.

De komende weken staan de werkzaamheden op deze locatie in het teken van het aanleggen van de zuidelijke rijbaan van de Haagse Schouwweg. Hiervoor is afgelopen week de grond tussen de oude weg en het nieuwe fiets-/voetpad aangevuld en zijn hier rijplaten geplaatst. De komende weken wordt het verkeer vanaf de rotonde afwisselend over deze rijbaan en de bestaande oude rijbaan geleid om de voorbereidende werkzaamheden voor het asfalteren van de zuidelijke rijbaan te kunnen treffen. Zie hieronder ook een illustratie van de huidige verkeerssituatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg-west.

 

Huidige verkeerssituatie:


 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief