Bouwcommunicatie week 9

Datum: 26-02-2016

Hoe ver zijn we nu?

Langs de Haagse Schouwweg heeft u op de bouwhekken misschien al enkele bouwdoeken zien hangen. Deze bouwdoeken zijn in opdracht van de gemeente ontworpen voor project OBSP. Begin volgende week worden ook aan de andere zijde van de Haagse Schouwweg de bouwdoeken geplaatst.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan 

Aanstaande zaterdag (27 februari) zijn wij in beide bouwkuipen bezig met verschillende kleine werkzaamheden, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Aanstaande maandag 29 februari wordt het dek van de ongelijkvoerse kruising Plesmanlaan gestort. Deze stort start om 7:00 uur en duurt de hele dag. Na afloop van de stort wordt het beton afgewerkt, dit proces kan tot in de nacht duren. Hierbij wordt echter weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden langs de Haagse Schouwweg 

Aan de oostzijde van de Haagse Schouwweg, tussen de Dr. Lelylaan en de Plesmanlaan zijn wij binnen de bouwhekken bezig met het aanleggen van een nieuwe duiker ter plaatse van de Van Ravelingenstraat. En het maken van de onderbouw van het fietspad Van Ravelingenstraat/Haagse Schouwweg.

Om deze werkzaamheden mogelijk te maken worden fietsers en voetgangers omgeleid via een tijdelijk fietspad.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-west

De komende weken staan de werkzaamheden op deze locatie in het teken van het aanleggen van de zuidelijke rijbaan van de Haagse Schouwweg. De komende weken wordt het verkeer vanaf de rotonde afwisselend over deze rijbaan en de bestaande oude rijbaan geleid om de voorbereidende werkzaamheden voor het asfalteren van de zuidelijke rijbaan te kunnen treffen.

In week 10 (7-11 maart) wordt het asfalt voor de zuidelijke rijbaan aangelegd.

 

Doorkijk werkzaamheden

-        Vanaf week 10 (woensdag 9 maart) wordt gestart met werkzaamheden aan de Ehrenfestweg. Tijdens deze werkzaamheden is de Ehrenfestweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, deze kunnen omrijden via de Einsteinweg en Plesmanlaan. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open. Deze werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren. Zie hieronder een illustratie van deze afsluiting.

-        Vanaf week 11 (maandag 14 maart) wordt gestart met de werkzaamheden aan de Verbeekstraat. Deze werkzaamheden beperken zich in de eerste weken tot voorbereidende activiteiten in de bermen, hierbij wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

-        Week 12 t/m 14 wordt de Haagse Schouwweg ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan aangelegd, hiervoor worden verkeersmaatregelen ingesteld.

-        Tussen week 12 en week 15 worden de damwanden van de bouwkuipen fase 1 gefaseerd verwijderd.

-        In week 15 - 17 worden enkele nachten gewerkt in het projectgebied om aansluitingen van de nieuwe definitieve wegen op het bestaande asfalt te maken. Te zijner tijd informeren wij u via deze weg over het moment en de  locatie van deze werkzaamheden en

-        Naar verwachting gaan wij in het weekend van week 17 (vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00) over naar de tweede bouwfase. Het verkeer op de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg wordt dan aangesloten op de definitieve wegen. In de komende weken start de communicatie over het omwisselweekend en de gevolgen voor de verkeerssituatie. U wordt o.a. via deze bouwcommunicatie nader hierover geïnformeerd.

 

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


 

Afsluiting Ehrenfestweg (voor auto's) vanaf woensdag 9 maart:


 

Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief