Bouwcommunicatie week 10

Datum: 04-03-2016

Hoe ver zijn we nu?

Deze week is het dek van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan gestort. Deze stort is voorspoedig verlopen en na het uitharden van het beton worden hier de komende weken ook de verdere werkzaamheden verricht als het asfalteren en aanleggen van verlichting, zodat het verkeer hier vanaf begin mei over een compleet dek kan rijden.

Afgelopen week zijn ook de overige bouwdoeken geplaatst op de bouwhekken langs de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg. Deze doeken zijn in opdracht van de gemeente ontworpen voor project OBSP en vormgegeven door de Leidse ontwerpster Ankie Stoutjesdijk.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Aanstaande zaterdag (5 maart) zijn wij in beide bouwkuipen bezig met verschillende kleine werkzaamheden, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Komende week worden er in beide bouwkuipen diverse bouwwerkzaamheden verricht als het vlechten van wapening, aanbrengen van bekisting en in beide bouwkuipen wordt een wand gestort.

 

Werkzaamheden Ehrenfestweg

Vanaf woensdag 9 maart wordt er gestart met werkzaamheden aan de Ehrenfestweg. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen van een duiker. Tijdens deze werkzaamheden is de Ehrenfestweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, deze kunnen omrijden via de Einsteinweg en Plesmanlaan. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open. Deze werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren. Zie hieronder een illustratie van deze afsluiting.

 

Werkzaamheden langs de Haagse Schouwweg

Aan de oostzijde van de Haagse Schouwweg, tussen de Dr. Lelylaan en de Plesmanlaan, zijn wij binnen de bouwhekken bezig met het aanleggen van een nieuwe duiker ter plaatse van de Van Ravelingenstraat en het maken van de onderbouw van het fietspad Van Ravelingenstraat/Haagse Schouwweg.

Om deze werkzaamheden mogelijk te maken worden fietsers en voetgangers omgeleid via een tijdelijk fietspad; zie ook onderstaande illustratie.

 

Aanstaande zaterdag (5 maart) zullen wij vanaf 8:00 binnen ons werkterrein enkele werkzaamheden verrichten. Deze activiteiten richten zich op het verder aanleggen van de puinbaan (fundering voor de weg) en het wegpompen van overvloedig water.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-west

De komende weken staan de werkzaamheden op deze locatie in het teken van het aanleggen van de zuidelijke rijbaan van de Haagse Schouwweg. Vanaf maandag 7 maart wordt er gestart met het aanleggen van de onderbouw voor de Haagse Schouwweg-west. Op dinsdag 8 maart wordt de onderlaag geasfalteerd. In verband met deze werkzaamheden wordt het verkeer tussen de rotonde en de kruising (tijdens werktijden, begeleid door verkeersregelaars) afwisselend over deze rijbaan en de bestaande oude rijbaan geleid.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

Dinsdag 8 en woensdag 9 maart zullen er voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd aan de kruising Verbeekstraat/Plesmanlaan, ter voorbereiding op onze werkzaamheden aan de Verbeektunnel en de kruising. De activiteiten beperken zicht tot de bermen, hierbij wordt er geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       In week 12 t/m 14 wordt de nieuwe weg voor de Haagse Schouwweg ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan aangelegd, hiervoor worden verkeersmaatregelen ingesteld.

-       In week 13 en 14 worden de damwanden van de bouwkuip Plesmanlaan fase 1 gefaseerd verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       In week 15 worden de damwanden van de bouwkuip Dr. Lelylaan fase 1 verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       In week 15 - 17 worden enkele nachten gewerkt in het projectgebied om aansluitingen van de nieuwe definitieve wegen op het bestaande asfalt te maken. Te zijner tijd informeren wij u via deze weg over de specifieke data en locaties van deze werkzaamheden.

-       Naar verwachting gaan wij in het weekend van week 17 (vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00) over naar de tweede bouwfase. Het verkeer op de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg wordt dan aangesloten op de definitieve wegen. In de komende weken start de communicatie over het omwisselweekend en de gevolgen voor de verkeerssituatie. U wordt o.a. via deze bouwcommunicatie nader hierover geïnformeerd.

 

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie: