Bouwcommunicatie week 11

Datum: 11-03-2016

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen week is de onderlaag asfalt voor de Haagse Schouwweg aangebracht, hiermee krijgen de definitieve wegen ten zuiden van de Plesmanlaan steeds meer vorm. Vanaf begin mei rijdt het verkeer hier overheen.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Zowel op zaterdag 12 als zondag 13 maart zijn wij in beide bouwkuipen bezig met verschillende kleine werkzaamheden, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Komende week worden er in beide bouwkuipen diverse bouwwerkzaamheden verricht als het vlechten van wapening, aanbrengen van bekisting en in beide bouwkuipen wordt een wand gestort. Tevens worden er in de bouwkuip Plesmanlaan groutankers verwijderd, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Ehrenfestweg

Sinds afgelopen woensdag is de Ehrenfestweg afgesloten voor auto’s in verband met de aanleg van een duiker onder deze weg. Deze afsluiting duurt circa drie weken, gedurende deze periode kunnen auto’s omrijden via de Einsteinweg en Plesmanlaan (zie onderstaande illustratie). Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open.

   

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-zuid

Ter hoogte van voetbalclub Docos, langs de bouwkuip, worden hier voorbereidende werkzaamheden verricht voor bouwfase 2 zoals het aanleggen van een tijdelijk fietspad en het verlengen van een tijdelijke duiker. Hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Vanaf week 12 wordt gestart met de aanleg van een tijdelijk fietspad aan de achterzijde van de huizen langs het Jan Paetsplein. Hiervoor wordt de tijdelijke geluidswal afgegraven. Na de werkzaamheden, binnen twee weken, worden nieuwe maatregelen ingesteld voor bouwfase 2 om het zicht op het werk weg te nemen en overlast geluid te verminderen.

-       In week 12 t/m 14 wordt de nieuwe weg voor de Haagse Schouwweg ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan aangelegd, hiervoor worden verkeersmaatregelen ingesteld.

-       In week 13 en 14 worden de damwanden van de bouwkuip Plesmanlaan fase 1 gefaseerd verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       In week 15 worden de damwanden van de bouwkuip Dr. Lelylaan fase 1 verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       Vanaf week 15 wordt voor verbouwing van de Verbeektunnel het bouwterrein rondom de Verbeektunnel ingericht.

-       In week 15 worden gedurende twee dagen aanvullende funderingspalen geheid voor de fietstunnel Dr. Lelylaan, dit gaat gepaard met trillings- en geluidshinder.

-       In week 15 - 17 wordt enkele nachten gewerkt in het projectgebied om aansluitingen van de nieuwe definitieve wegen op het bestaande asfalt te maken. Te zijner tijd informeren wij u via deze weg over de specifieke data en locaties van deze werkzaamheden.

-       Naar verwachting gaan wij in het weekend van week 17 (vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00) over naar de tweede bouwfase. Het verkeer op de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg wordt dan aangesloten op de definitieve wegen. In de komende weken start de communicatie over het omwisselweekend en de gevolgen voor de verkeerssituatie. U wordt o.a. via deze bouwcommunicatie nader hierover geïnformeerd.

                                                    

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:

 

Afsluiting Ehrenfestweg (voor auto’s) vanaf woensdag 9 maart:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief