Bouwcommunicatie week 12

Datum: 18-03-2016

Hoe ver zijn we nu?

Rondom de Haagse Schouwweg krijgen de definitieve wegen steeds meer vorm. Vanaf komende week starten wij ook ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan met de aanleg van de definitieve weg. Dit alles om te zorgen dat er vanaf begin mei ten zuiden van de Plesmanlaan over de nieuwe wegen gereden kan worden, terwijl in de bouwkuipen dan de tweede bouwfase wordt opgestart.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Zowel op zaterdag 19 als zondag 20 maart zijn wij in de bouwkuip Plesmanlaan bezig met het verwijderen van groutankers en aanvullen van grond, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Komende week worden er in beide bouwkuipen diverse bouwwerkzaamheden verricht zoals het vlechten van wapening, aanbrengen van bekisting, het storten van een wand in de bouwkuip Plesmanlaan en het storten van het dek in de bouwkuip Dr. Lelylaan. Aanstaande maandag 21 maart zijn wij tot ca. 23 uur ’s avonds bezig met het aanvullen van grond in de bouwkuip Plesmanlaan, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Ehrenfestweg

De Ehrenfestweg is gedurende twee weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer in verband met de aanleg van een duiker onder deze weg (zie onderstaande illustratie). Vanaf dinsdag 22 maart gaat de Ehrenfestweg weer open voor alle verkeer.  afsluiting duurt circa drie weken (naar verwachting tot vrijdag 1 april), gedurende deze periode kunnen auto’s omrijden via de Einsteinweg en Plesmanlaan (zie onderstaande illustratie). Voor fietsers en voetgangers is de weg wel open.

 

Half april wordt de Ehrenfestweg weer tijdelijk afgesloten voor enkele weken, om de definitieve weg te kunnen realiseren en de aansluiting van deze weg op de Plesmanlaan te kunnen maken. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

   

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-zuid

De komende weken wordt voor de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan, de definitieve weg aangelegd. Hiervoor wordt het verkeer vanaf maandag 21 maart gedurende drie weken, tot maandag 11 april, over een nieuwe tijdelijke weg geleid. De weg blijft volledig beschikbaar en er wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-noord

Tussen de Haagse Schouwweg en de Van Ravelingenstraat is een tijdelijk fietspad gerealiseerd om de aanleg van een duiker en de aanleg van het definitieve fietspad mogelijk te maken. Inmiddels is de duiker geplaatst. Het definitieve fietspad wordt de komende drie weken gereed gemaakt, de werkzaamheden op dit punt zijn door ontwerpoptimalisaties enkele weken vertraagd. Vanaf maandag 11 april zullen fietsers en voetgangers tussen de Van Ravelingenstraat al gebruik maken van een stuk definitief fiets- en voetpad.

 

Daarnaast wordt er op het werkterrein ten oosten van de Haagse Schouwweg gestart met het aanpassen van de geluidswal voor de tweede bouwfase. In de tweede bouwfase zal er gedeeltelijk een geluidswal staan en richting de Van Ravelingenstraat worden andere geluidsbeperkende maatregelen genomen in de vorm van bouwhekken met geluidswerende doeken. Deze nieuwe maatregelen worden de komende twee weken uitgevoerd.

Deze aanpassingen betreffen de aarden geluidswal. De wal van witte big bags wordt na het wisselweekend (29 april – 1 mei) afgebroken en op deze plaats wordt dan de definitieve geluidswal aangelegd.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       In week 13 en 14 worden de damwanden van de bouwkuip Plesmanlaan fase 1 gefaseerd verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       In week 15 en 16 worden de damwanden van de bouwkuip Dr. Lelylaan fase 1 verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       Vanaf week 15 wordt voor verbouwing van de Verbeektunnel het bouwterrein rondom de Verbeektunnel ingericht ten noordoosten van de kruising Plesmanlaan - Einsteinweg.

-       In week 15 worden gedurende twee dagen aanvullende funderingspalen geheid voor de fietstunnel Dr. Lelylaan, dit gaat gepaard met trillings- en geluidshinder.

-       In week 15 - 17 wordt enkele nachten gewerkt in het projectgebied om aansluitingen van de nieuwe definitieve wegen op het bestaande asfalt te maken. Te zijner tijd informeren wij u via deze weg over de specifieke data en locaties van deze werkzaamheden.

-       Naar verwachting gaan wij in het weekend van week 17 (vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00) over naar de tweede bouwfase. Het verkeer op de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg wordt dan aangesloten op de definitieve wegen. In de komende weken start de communicatie over het omwisselweekend en de gevolgen voor de verkeerssituatie. U wordt o.a. via deze bouwcommunicatie nader hierover geïnformeerd.

                                                    

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

Huidige verkeerssituatie:


 

Afsluiting Ehrenfestweg (voor gemotoriseerd verkeer) tot en met maandag 21 maart:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief