Bouwcommunicatie week 13

Datum: 25-03-2016

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen weken zijn de laatste werkzaamheden verricht aan het betonwerk van het dek van de kruising Plesmanlaan. Vanaf komende week wordt gestart met de afbouwwerkzaamheden, het aanbrengen van asfalt en verdere werkzaamheden, die er voor moeten zorgen dat het verkeer vanaf maandag 2 mei over dit dek kan rijden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Zowel zaterdag 26 maart als zaterdag 2 april zijn wij in de bouwkuip Plesmanlaan bezig met het verwijderen van groutankers en aanvullen van grond, hierbij wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

Komende week worden er in beide bouwkuipen diverse bouwwerkzaamheden verricht zoals het vlechten van wapening, aanbrengen van bekisting, het storten van een wand in de bouwkuip Plesmanlaan en het storten van het dek in de bouwkuip Dr. Lelylaan.

 

Komende week wordt gestart met het verwijderen van de damwanden van de bouwkuip Plesmanlaan, hierbij zijn geluidshinder en trillingen te verwachten. Vanaf maandag 4 april wordt ook gestart met het verwijderen van de damwanden van de bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-zuid

De komende weken wordt voor de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan, de definitieve weg aangelegd. Hiervoor wordt het verkeer vanaf maandag 21 maart gedurende drie weken, tot maandag 11 april, over een nieuwe tijdelijke weg geleid. De weg blijft volledig beschikbaar en er wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Tussen de kruising met de Haagse Schouwweg en de rotonde voor Holiday Inn blijven de tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende de aanleg van de definitieve weg voorlopig in stand. In week 15 wordt op woensdagnacht de rotonde en de weg geasfalteerd, Holiday Inn zal dan bereikbaar zijn via een ingang aan de zuidzijde van de Haagse Schouwweg; hiervoor worden verkeersregelaars ingezet.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-noord

Wij zijn gestart met het aanpassen van de tijdelijke geluidswal langs het Jan Paetsplein. Voor bouwfase 2 worden hier ook tijdelijke geluidsbeperkende maatregelen gerealiseerd. Zo wordt er deels een geluidswal geplaatst en deels gebruik gemaakt van bouwhekken met geluidswerende doeken. Deze maatregelen worden komende week afgerond. Hierna wordt gestart met de aanleg van het tijdelijk fietspad in bouwfase 2 langs de achterzijde van het Jan Paetsplein. De aanpassingen die op het moment worden verricht betreffen de aarden geluidswal. De wal van witte big bags wordt na het wisselweekend (29 april – 1 mei) afgebroken en op deze plaats wordt vervolgens de wal met het definitieve fietspad aangelegd.

 

Daarnaast zijn wij bezig met de aanleg van het definitief fietspad Haagse Schouwweg – Van Ravelingenstraat. Deze werkzaamheden duren nog circa twee weken. Vanaf maandag 11 april maken fietsers en voetgangers tussen de Van Ravelingenstraat gebruik van een stuk definitief fiets- en voetpad.

 

Aanstaande zaterdag zijn wij aan het werk op het werkterrein met het profileren van de baan waar de definitieve weg wordt gerealiseerd.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       In week 13 en 14 worden de damwanden van de bouwkuip Plesmanlaan fase 1 gefaseerd verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       In week 14 en 15 worden de damwanden van de bouwkuip Dr. Lelylaan fase 1 verwijderd, dit gaat gepaard met trillingen.

-       Vanaf week 15 wordt voor verbouwing van de Verbeektunnel ten noordoosten van de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg het bouwterrein rondom de Verbeektunnel ingericht.

-       Vanaf week 15 wordt de Ehrenfestweg afgesloten voor verkeer om de definitieve weg te realiseren.

-       In week 15 worden gedurende twee dagen aanvullende funderingspalen geheid voor de fietstunnel Dr. Lelylaan, dit gaat gepaard met trillings- en geluidshinder.

-       In week 15 - 17 wordt enkele nachten in het projectgebied gewerkt om aansluitingen van de nieuwe definitieve wegen op het bestaande asfalt te maken. Te zijner tijd informeren wij u via deze weg over de specifieke data en locaties van deze werkzaamheden.

-       Naar verwachting gaan wij in het weekend van week 17 (vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00) over naar de tweede bouwfase. Het verkeer op de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg wordt dan aangesloten op de definitieve wegen. In de komende weken start de communicatie over het omwisselweekend en de gevolgen voor de verkeerssituatie. U wordt o.a. via deze bouwcommunicatie nader hierover geïnformeerd.

                                                    

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief