Bouwcommunicatie week 14

Datum: 01-04-2016

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen weken zijn de laatste werkzaamheden verricht aan het betonwerk van het dek van de kruising Plesmanlaan. Vanaf komende week wordt gestart met de afbouwwerkzaamheden, het aanbrengen van asfalt en verdere werkzaamheden, die er voor moeten zorgen dat het verkeer vanaf maandag 2 mei over dit dek kan rijden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Komende week staan de werkzaamheden in beide bouwkuipen in het teken van het gefaseerd verwijderen van de damwanden. Deze werkzaamheden gaan gepaard met trillingen en zullen ongeveer 2 weken duren. Op zaterdag 2 april zullen er diverse opruimwerkzaamheden plaatsvinden waarbij geen overlast voor de omgeving wordt verwacht.

Om ook in de tweede bouwfase goed en veilig te kunnen werken zal er de komende week gestart worden met de bouwplaatsinrichting bij de Plesmanlaan ten westen van de Haagse Schouwweg.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-zuid

De komende twee weken wordt het verkeer voor de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan over een nieuwe tijdelijke weg geleid zodat de definitieve weg aangelegd kan worden. Van deze werkzaamheden wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Tussen de kruising met de Haagse Schouwweg en de rotonde voor Holiday Inn blijven de tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende de aanleg van de definitieve weg voorlopig in stand. In week 15 wordt op woensdagnacht de rotonde en de weg geasfalteerd, Holiday Inn zal dan bereikbaar zijn via een ingang aan de zuidzijde van de Haagse Schouwweg; hiervoor worden verkeersregelaars ingezet.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-noord

Wij zijn gestart met het aanpassen van de tijdelijke geluidswal langs de achterzijde van het Jan Paetsplein. Voor bouwfase 2 zijn hier ook tijdelijke geluidsbeperkende maatregelen gerealiseerd. Zo wordt er deels een geluidswal geplaatst en deels gebruik gemaakt van bouwhekken met geluidswerende doeken. Deze maatregelen worden komende week afgerond. Hierna wordt gestart met de aanleg van het tijdelijk fietspad in bouwfase 2 langs de achterzijde van het Jan Paetsplein. De aanpassingen die op het moment worden verricht betreffen de aarden geluidswal. De wal van witte big bags wordt na het wisselweekend (29 april – 1 mei) afgebroken en op deze plaats wordt vervolgens de wal met het definitieve fietspad aangelegd.

 

Daarnaast zijn wij bezig met de aanleg van het definitief fietspad Haagse Schouwweg – Van Ravelingenstraat. Deze werkzaamheden duren nog circa twee weken. Vanaf maandag 11 april maken fietsers en voetgangers tussen de Haagse Schouwweg en de Van Ravelingenstraat gebruik van een stuk definitief fiets- en voetpad.

 

Werkzaamheden Ehrenfestweg

Om de nieuwe definitieve Ehrenfestweg aan te leggen wordt de Ehrenfestweg vanaf maandag 11 april gedurende drie weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de Einsteinweg. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open.

De afsluiting zal in stand blijven tot na het omwisselweekend, tot maandag 2 mei.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Vanaf week 15 wordt voor verbouwing van de Verbeektunnel ten noordoosten van de kruising Plesmanlaan – Einsteinweg het bouwterrein rondom de Verbeektunnel ingericht.

-      In week 15 worden gedurende twee dagen aanvullende funderingspalen geheid voor de fietstunnel Dr. Lelylaan, dit gaat gepaard met trillings- en geluidshinder.

-       In week 15 - 17 wordt enkele nachten in het projectgebied gewerkt om aansluitingen van de nieuwe definitieve wegen op het bestaande asfalt te maken. Te zijner tijd informeren wij u via deze weg over de specifieke data en locaties van deze werkzaamheden.

-       Naar verwachting gaan wij in het weekend van week 17 (vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00) over naar de tweede bouwfase. Het verkeer op de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg wordt dan aangesloten op de definitieve wegen. In de komende weken start de communicatie over het omwisselweekend en de gevolgen voor de verkeerssituatie. U wordt o.a. via deze bouwcommunicatie nader hierover geïnformeerd.

                                                    

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief