Bouwcommunicatie week 15

Datum: 08-04-2016

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen week is gestart met het verwijderen van de damwanden van de beide bouwkuipen fase 1. Ook is gestart met de inrichting van het werkterrein aan de Plesmanlaan ten westen van de Haagse Schouwweg, om dit gereed te maken voor bouwfase 2 van de ongelijkvloerse kruising.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Afgelopen week zijn wij gestart met het verwijderen van de damwanden van beide bouwkuipen. Deze werkzaamheden gaan gepaard met trillingen en worden naar verwachting komende week afgerond. Ook aanstaande zaterdag 9 april worden vanaf 7:00 uur damwanden verwijderd in beide bouwkuipen.

 

Aanstaande dinsdag 12 april worden aanvullende funderingspalen geheid bij de fietstunnel Dr. Lelylaan ter hoogte van DOCOS. Hier wordt in de loop van de dag mee gestart en ook woensdag zal, vanaf 7:00 uur worden geheid. Het heien gaat gepaard met geluid- en trillingshinder.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-zuid

De komende twee weken wordt het verkeer op de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan, over een nieuwe tijdelijke weg geleid zodat de definitieve weg aangelegd kan worden. Van deze werkzaamheden wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-noord

Het nieuwe fietspad Haagse Schouwweg – Van Ravelingenstraat is geopend. Aan de achterzijde van het Jan Paetsplein is een tijdelijk fietspad gerealiseerd dat hier op aan zal sluiten en dat gedurende bouwfase 2 (vanaf maandag 2 mei) in gebruik genomen wordt.

Daarnaast worden op het werkterrein de laatste werkzaamheden verricht aan de definitieve Haagse Schouwweg die vanaf maandag 2 mei in gebruik genomen wordt.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-west

Komende week wordt de Haagse Schouwweg West, tussen de kruising met Dr. Lelylaan en de rotonde voor Holiday Inn, in zijn geheel geasfalteerd.

 

Hiervoor worden overdag de nodige werkzaamheden verricht binnen ons werkterrein. Woensdagavond 13 april wordt tussen 20:00 uur en 23:00 uur gewerkt aan de rotonde voor Holiday Inn, hierbij wordt de bovenste laag van het asfalt verwijderd. Gedurende donderdagnacht (22:00 uur – 5:00 uur) wordt asfalt aangebracht op de gehele Haagse Schouwweg West. Holiday Inn en het bedrijventerrein is gedurende deze werkzaamheden bereikbaar via een alternatieve toegang naar het parkeerterrein van Holiday Inn op de Haagse Schouwweg. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer hier te begeleiden. Overlast voor de omgeving door geluid is niet uit te sluiten.

 

Werkzaamheden Ehrenfestweg

Om de nieuwe definitieve Ehrenfestweg aan te leggen wordt de Ehrenfestweg vanaf aankomende maandag 11 april gedurende drie weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de Einsteinweg. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open (met uitzondering van het weekend van 29 april – 2 mei).

De afsluiting zal in stand blijven tot na het omwisselweekend, tot maandag 2 mei.

 

Nachtwerk Dr. Lelylaan

De komende drie weken (10 t/m 14 april, 17 t/m 21 april en 24 t/m 28 april) wordt ter plaatse van de Dr. Lelylaan de definitieve weg aangelegd. Vanwege de hoge verkeersdoorstroming is het niet mogelijk is om de weg gedurende de dag af te sluiten, daarom worden deze werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd, van zondag- t/m donderdagnacht. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de bovenste laag van het oude asfalt, het aanbrengen van nieuw asfalt, aanbrengen van markeringen en gereed maken van de bermen.

 

Vanaf aanstaande zondag 10 april t/m donderdag 14 april (20:00 – 5:00) wordt er gewerkt aan de Dr. Lelylaan tussen de fietsersbrug en de kruising met de Haagse Schouwweg. Wij doen ons uiterste best om eventuele hinder voor de omgeving te beperken, maar enige geluidsoverlast is niet uit te sluiten. Gedurende de werkzaamheden is slechts één rijbaan beschikbaar tussen de Haagse Schouwweg en de fietsersbrug; verkeersregelaars regelen het verkeer.

 

Werkterrein Verbeektunnel

Komende week wordt gestart met het inrichten van het werkterrein bij de Verbeektunnel, ten noordoosten van de kruising Plesmanlaan / Einsteinweg. Hier wordt de inrit voor werkverkeer gerealiseerd, bouwhekken geplaatst e.d. Vanaf maandag 18 april wordt gestart met de sloop van de tegels en de leuningen van de Verbeektunnel, die als onderdeel van project OBSP worden vernieuwd. Hiervoor zullen ook verkeersmaatregelen ingesteld worden in de Verbeektunnel, maar deze blijft toegankelijk voor zowel fietsers als voetgangers.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       In week 16 starten de sloopwerkzaamheden in de Verbeektunnel, waarbij onder andere de tegels in de tunnel en de leuningen van de fietstunnel verwijderd worden.

-       In het weekend van week 17 (vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00) gaan wij over naar de tweede bouwfase. Het verkeer op de Dr. Lelylaan en de Haagse Schouwweg wordt dan aangesloten op de definitieve wegen. In de komende weken start de communicatie over het omwisselweekend en de gevolgen voor de verkeerssituatie. U wordt o.a. via deze bouwcommunicatie nader hierover geïnformeerd.

-       Na het wisselweekend wordt de geluidswal van big bags verwijderd en wordt de nieuwe aarden wal teruggebracht en komt ook het fietspad langs de Dr. Lelylaan terug.

-       In week 18 worden aanvullende funderingspalen geheid voor de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan, ter hoogte van het gebouw van Jacobs.

 

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief