Bouwcommunicatie week 16

Datum: 15-04-2016

Hoe ver zijn we nu?

In het weekend van week 17 zullen wij overgaan naar bouwfase 2. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in volle gang om ervoor te zorgen dat wij op maandag 2 mei ten zuiden van de Plesmanlaan grotendeels gebruik kunnen maken van de nieuwe tijdelijke wegen en fietspaden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Afgelopen week is er begonnen met het heien van aanvullende palen voor de fietstunnel, deze werkzaamheden zullen tot en met zaterdag 16 april plaatsvinden. Het heien van funderingspalen gaat gepaard met geluid en trillingen en kan hinder voor de omgeving met zich meebrengen. De damwanden in beide bouwkuipen fase 1 zijn verwijderd.

 

Voor beide bouwkuipen wordt het dek gereed gemaakt voor het verkeer dat er vanaf maandag 2 mei overheen moet rijden. Er wordt geen specifieke overlast voor de omgeving verwacht door de werkzaamheden.

 

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-zuid

Het verkeer op de Haagse Schouwweg, ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan, wordt middels verkeersmaatregelen omgeleid om de aanleg van de definitieve weg mogelijk te maken. Van deze werkzaamheden wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-noord

Op het werkterrein ten oosten van de Haagse Schouwweg, is men volop bezig met de afbouw van de definitieve wegen die vanaf maandag 2 mei in gebruik genomen worden.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg-west

Afgelopen week is het definitieve asfalt aangebracht voor de Haagse Schouwweg West, tussen de kruising met Dr. Lelylaan en de rotonde voor Holiday Inn.

De komende twee weken worden hier nog nadere afbouwwerkzaamheden verricht aan de wegen, om dit gereed te maken voor de periode na het wisselweekend.

 

Werkzaamheden Ehrenfestweg

Om de nieuwe definitieve Ehrenfestweg aan te leggen is de Ehrenfestweg sinds afgelopen maandag gedurende drie weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding ingesteld via de Einsteinweg. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel open (met uitzondering van het weekend van 29 april – 2 mei).

De afsluiting zal in stand blijven tot na het omwisselweekend (maandag 2 mei).

 

Nachtwerk Dr. Lelylaan

Afgelopen week is gestart met de aanleg van de Dr. Lelylaan, tussen kruising met de Haagse schouwweg en de fietsersbrug. Omdat hier sprake is van een zeer hoge verkeersdoorstroming, is het niet mogelijk om de weg gedurende de dag af te sluiten. Deze werkzaamheden  worden daarom ’s nachts uitgevoerd, van zondag 17 april - t/m donderdagnacht 21 april. De komende twee weken (17 t/m 21 april en 24 t/m 28 april) vinden hier nog nachtelijke werkzaamheden plaats. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de bovenste laag van het oude asfalt, het aanbrengen van nieuw asfalt, aanbrengen van markeringen en gereed maken van de bermen.

 

Vanaf aanstaande zondag 17 april t/m donderdag 21 april (20:00 – 5:00) wordt er in de nacht weer gewerkt aan de Dr. Lelylaan tussen de fietsersbrug en de kruising met de Haagse Schouwweg. Wij doen ons uiterste best om eventuele hinder voor de omgeving te beperken, maar enige geluidsoverlast is niet uit te sluiten. Gedurende de werkzaamheden is slechts één rijbaan beschikbaar tussen de Haagse Schouwweg en de fietsersbrug. Hier worden verkeersregelaars ingezet.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

Komende week beginnen de werkzaamheden aan de Verbeektunnel. Vanaf maandag 18 april wordt gestart met de sloop van de tegels en leuningen in en buiten de tunnel. Hiervoor worden verkeersmaatregelen ingesteld; afwisselend wordt aan beide zijdes van de tunnel gewerkt en gedurende de werkzaamheden is slechts de helft van de tunnel toegankelijk. De tunnel blijft gedurende de werkzaamheden open, fietsers worden verzocht af te stappen. Gedurende de werkzaamheden wordt beperkte overlast verwacht als gevolg van geluidshinder en de verkeersmaatregelen.

 

Wisselweekend 29 april – 2 mei

Gedurende het weekend van week 17, van vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00, vindt het wisselweekend plaats waarin wij overgaan van bouwfase 1 naar bouwfase 2. Gedurende dit weekend is er op de Plesmanlaan (tussen de rijksweg A44 en de Einsteinweg), de Haagse Schouwweg (vanaf de begraafplaats) en de Dr. Lelylaan (vanaf de fietsersbrug) beperkte beschikbaarheid van de infrastructuur. Dit kan tot ernstige verkeershinder leiden.

In het weekend van week 17 zal 24 uur per dag gewerkt worden om het oude asfalt op te breken, funderingen aan te brengen, de verkeerslichten te installeren, belijning aan te brengen en de aansluitingen te asfalteren. Vanaf maandag 2 mei rijdt het verkeer deels al over de nieuwe wegen.

Gedurende het wisselweekend zijn niet alle routes in het projectgebied open; op de routes die open zijn is maar één rijstrook beschikbaar. Ook worden de verkeerslichten uitgeschakeld en wordt er gewerkt met verkeersregelaars. Dit zal leiden tot de nodige verkeershinder. Het advies is dan ook om het projectgebied te vermijden gedurende het weekend en een alternatieve route te kiezen. Met borden worden alternatieve routes aangegeven. Tevens zijn de bushaltes in het gebied (haltes Holiday Inn op de Haagse Schouwweg en halte Ehrenfestweg op de Plesmanlaan) gedurende het gehele weekend afgesloten. Ook bushaltes Rhijnhof zijn afgesloten, er wordt een tijdelijke halte gerealiseerd tegenover hotel Haagse Schouw.

Meer informatie over de afgesloten routes vindt u op de website van de gemeente.

Doorkijk werkzaamheden

-        Na het wisselweekend week 17 worden de bouwkuipen voor fase 2 voor zowel de Plesmanlaan en de Dr. Lelylaan aangelegd. Hiervoor wordt gedurende enkele weken voor het maken van de bouwkuip damwanden de grond ingetrild. Hierna worden beide bouwkuipen ontgraven en wordt gestart met het heien van funderingspalen. Zowel het intrillen van damwandplanken als het heien van funderingspalen gaat gepaard met geluid en trillingen en kan hinder voor de omgeving met zich meebrengen. Te zijner tijd informeren wij u via deze weg over de data van de werkzaamheden.

 

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief