Bouwcommunicatie week 17

Datum: 22-04-2016

Hoe ver zijn we nu?

Over een week wordt tijdens het weekend van 29 april – 2 mei de overgang van bouwfase 1 naar bouwfase 2 gerealiseerd. Verkeer ten zuiden van de Plesmanlaan maakt daarna al gebruik van de definitieve wegen en wij gebruiken bouwfase 2 om het resterend deel van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel te bouwen. In het gehele projectgebied is gedurende het weekend sprake van ernstige verkeershinder; zie hieronder voor meer informatie. Het advies is om het projectgebied dan zoveel mogelijk te vermijden.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

De komende week staat in het teken van de afwerking aan de bovenzijde van de dekken, zodat hier na het wisselweekend verkeer overheen kan rijden. Verder wordt in de fietstunnel nog een van de buitenste vloerdelen gestort van bouwfase 1.

Er wordt geen specifieke overlast voor de omgeving verwacht door de werkzaamheden.

 

Werkzaamheden Haagse Schouwweg

Op de Haagse Schouwweg zijn wij op meerdere plekken bezig met het realiseren van de definitieve wegen. Afgelopen week is er al definitief asfalt aangelegd tussen de kruising met de Dr. Lelylaan en de rotonde voor Holiday Inn. En Ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan zijn nog verkeersmaatregelen ingesteld om de aanleg van de definitieve wegen mogelijk te maken.

 

Op alle werkterreinen wordt ook gedurende het weekend (zaterdag 23 en zondag 24 april) de hele dag gewerkt ter voorbereiding op het wisselweekend van volgende week. Enige overlast voor de omgeving door geluid is hierbij niet uit te sluiten. De werkzaamheden omvatten met name straat- en grondwerk en de aanleg van bermen. In principe wordt volgende week woensdag (Koningsdag, 27 april) niet gewerkt, maar het is niet uit te sluiten dat het omwille van de planning toch nodig is om gedurende deze dag te werken. Woensdag- en donderdagnacht (27 en 28 april) wordt ook op de Haagse Schouwweg, ten noorden en zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan, geasfalteerd.

 

Werkzaamheden Ehrenfestweg

Komende week worden de werkzaamheden aan de Ehrenfestweg, tot aan de bypass Plesmanlaan, afgerond. Gedurende de week is de Ehrenfestweg daarom afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, er is een omleiding ingesteld via de Einsteinweg. Om de aansluiting op de bypass te realiseren, is de Ehrenfestweg tussen 29 april 20:00 uur en 2 mei 5:00 uur volledig afgesloten (ook voor fietsers en voetgangers).

 

Nachtwerk Dr. Lelylaan

De afgelopen twee weken is gedurende de nachten hard gewerkt aan de nieuwe contouren van de Dr. Lelylaan. Ook komende week vinden van zondag 24 april t/m donderdag 28 april (20:00 uur – 5:00 uur) gedurende alle nachten werkzaamheden plaats op de Dr. Lelylaan tussen de fietsersbrug en de kruising met de Haagse Schouwweg. Door de hoge verkeersdoorstroming is het niet mogelijk de weg gedurende de dag af te sluiten, daarom worden deze werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Komende week worden de bermen afgewerkt en worden het nieuwe asfalt en de markeringen aangebracht.

 

Wij doen ons uiterste best om eventuele hinder voor de omgeving te beperken, maar enige geluidsoverlast is niet uit te sluiten. Gedurende de werkzaamheden is slechts één rijbaan beschikbaar tussen de Haagse Schouwweg en de fietsersbrug. Hier worden verkeersregelaars ingezet.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

Afgelopen week is gestart met de werkzaamheden aan de Verbeektunnel. De tegels en leuningen in en buiten de tunnel zijn grotendeels verwijderd en komende week worden deze werkzaamheden voortgezet. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen ingesteld; er wordt afwisselend aan beide zijdes van de tunnel gewerkt en gedurende de werkzaamheden is slechts de helft van de tunnel toegankelijk. De tunnel blijft gedurende de werkzaamheden wel open, fietsers wordt verzocht af te stappen. Gedurende de werkzaamheden wordt beperkte overlast verwacht als gevolg van geluidshinder en de verkeersmaatregelen.

 

Wisselweekend 29 april – 2 mei

Gedurende het weekend van week 17, van vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00, vindt het wisselweekend plaats waarin wij overgaan van bouwfase 1 naar bouwfase 2. Gedurende dit weekend is er op de Plesmanlaan (tussen de rijksweg A44 en de Einsteinweg), de Haagse Schouwweg (vanaf de begraafplaats) en de Dr. Lelylaan (vanaf de fietsersbrug) beperkte beschikbaarheid van de infrastructuur. Dit kan tot ernstige verkeershinder leiden.

In het weekend van week 17 zal 24 uur per dag gewerkt worden om het oude asfalt op te breken, funderingen aan te brengen, de verkeerslichten te installeren, belijning aan te brengen en de aansluitingen te asfalteren. Vanaf maandag 2 mei rijdt het verkeer deels al over de nieuwe wegen.

Gedurende het wisselweekend zijn – zoals hierboven aangegeven – niet alle routes in het projectgebied open; op de routes die open zijn is maar één rijstrook beschikbaar. Ook worden de verkeerslichten uitgeschakeld en wordt er gewerkt met verkeersregelaars. Dit zal leiden tot de nodige verkeershinder. Het advies is dan ook om het projectgebied te vermijden gedurende het weekend en een alternatieve route te kiezen. Met borden worden alternatieve routes aangegeven. Tevens zijn de bushaltes in het gebied (haltes Holiday Inn op de Haagse Schouwweg en halte Ehrenfestweg op de Plesmanlaan) gedurende het gehele weekend afgesloten. Ook bushaltes Rhijnhof zijn afgesloten, er wordt een tijdelijke halte gerealiseerd tegenover hotel Haagse Schouw. Zie de afbeelding hieronder voor de beschikbare routes gedurende het weekend.

Meer informatie over de afgesloten routes vindt u op de website van de gemeente.

Doorkijk werkzaamheden

-       Vanaf maandag 2 mei start bouwfase 2. Voor het bouwen van de ongelijkvloerse kruising en de fietstunnel wordt een nieuwe bouwkuip gemaakt, hiervoor worden damwanden ingetrild, vervolgens worden deze bouwkuipen ontgraven en worden de funderingspalen geheid voor dit deel van de tunnels. Beide activiteiten gaan gepaard met geluid en trillingen en kunnen hinder voor de omgeving met zich meebrengen.

-       Week 18: heien funderingspalen bouwkuip Plesmanlaan oostzijde (op Hemelvaartsdag wordt niet gewerkt).

-       Week 18: opbreken asfalt tijdelijke wegen, inrichten werkterreinen bouwfase 2.

-       Week 18 - 19: trillen damwanden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan (Plesmanlaan, ten westen van de Haagse Schouwweg).

-       Week 20: trillen damwanden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan fase 2 (langs Haagse Schouwweg, ten noorden van de Dr. Lelylaan).

-       Week 22 - 24: heien funderingspalen Plesmanlaan, ter hoogte van panden Haagse Schouwweg 6-8.

-       Week 23: heien funderingspalen fietstunnel Dr. Lelylaan.

 

De definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Verkeerssituatie gedurende het wisselweekend (vrijdag 29 april 20:00 uur – maandag 2 mei 5:00 uur):


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief