Bouwcommunicatie week 18

Datum: 29-04-2016

Hoe ver zijn we nu?

Komend weekend gaan wij over van bouwfase 1 naar bouwfase 2. Vanaf aanstaande maandag 2 mei maakt verkeer ten zuiden van de Plesmanlaan dan al gebruik van de definitieve wegen. Dit betekent ook dat vanaf aanstaande maandag de wegen in het gebied anders liggen dan u de afgelopen zes maanden gewend bent. De Ehrenfestweg, die de afgelopen weken afgesloten is geweest, is vanaf aanstaande maandag ook weer open.

 

Komende week wordt op Hemelvaartsdag en de vrijdag erna (donderdag 5 en vrijdag 6 mei) niet gewerkt.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Vanaf aanstaande maandag wordt gestart met de aanleg van de nieuwe bouwkuip van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan. Hiervoor worden damwanden getrild ten westen van de Haagse Schouwweg. Bij het trillen van damwanden is hinder door geluid en trillingen niet uit te sluiten.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel blijven de eerder ingestelde verkeersmaatregelen van kracht; er wordt afwisselend aan beide zijdes van de tunnel gewerkt en gedurende de werkzaamheden is slechts de helft van de tunnel toegankelijk. De tunnel blijft gedurende de werkzaamheden wel open, fietsers wordt verzocht af te stappen. Gedurende de werkzaamheden wordt beperkte overlast verwacht als gevolg van geluidshinder en de verkeersmaatregelen.

 

Wisselweekend 29 april – 2 mei

Zie het figuur hieronder ziet u de beschikbare verkeersstromen gedurende het weekend

 

Komend weekend, van vrijdag 29 april 20:00 tot maandag 2 mei 5:00, vindt het wisselweekend plaats waarin wij overgaan van bouwfase 1 naar bouwfase 2. Gedurende dit weekend is er op de Plesmanlaan (tussen de rijksweg A44 en de Einsteinweg), de Haagse Schouwweg (vanaf de begraafplaats) en de Dr. Lelylaan (vanaf de fietsersbrug) beperkte beschikbaarheid van de infrastructuur. Dit kan tot ernstige verkeershinder leiden.

In het weekend van week 17 zal 24 uur per dag gewerkt worden om het oude asfalt op te breken, funderingen aan te brengen, de verkeerslichten te installeren, belijning aan te brengen en de aansluitingen te asfalteren. Vanaf maandag 2 mei rijdt het verkeer deels al over de nieuwe wegen.

Gedurende het wisselweekend zijn – zoals hierboven aangegeven – niet alle routes in het projectgebied open; op de routes die open zijn is maar één rijstrook beschikbaar. Ook worden de verkeerslichten uitgeschakeld en wordt er gewerkt met verkeersregelaars. Dit zal leiden tot de nodige verkeershinder. Het advies is dan ook om het projectgebied te vermijden gedurende het weekend en een alternatieve route te kiezen. Met borden worden alternatieve routes aangegeven. Tevens zijn de bushaltes in het gebied (haltes Holiday Inn op de Haagse Schouwweg en halte Ehrenfestweg op de Plesmanlaan) gedurende het gehele weekend afgesloten. Ook bushaltes Rhijnhof zijn afgesloten, er wordt een tijdelijke halte gerealiseerd tegenover hotel Haagse Schouw. Zie de afbeelding hieronder voor de beschikbare routes gedurende het weekend.

Meer informatie over de afgesloten routes vindt u op de website van de gemeente.

Bouwfase 2

Vanaf maandag 2 mei start bouwfase 2. Dit betekent dat het verkeer dan over de nieuwe wegen rijdt ten zuiden van de Plesmanlaan. Deze nieuwe situatie kan even wennen zijn, maar het zijn de definitieve wegen. Hieronder ziet u de actuele verkeerssituatie na het wisselweekend.

De bushaltes Holiday Inn zijn met ingang van maandag ook verplaatst: deze bevinden zich beide op de Haagse Schouwweg ten zuiden van de kruising met de Dr. Lelylaan.

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 19: heien funderingspalen bouwkuip Plesmanlaan oostzijde

-       Week 18 - 19: trillen damwanden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan (Plesmanlaan, ten westen van de Haagse Schouwweg).

-       Week 20: trillen damwanden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan fase 2 (langs Haagse Schouwweg, ten noorden van de Dr. Lelylaan).

-       Week 22 - 24: heien funderingspalen Plesmanlaan, ter hoogte van panden Haagse Schouwweg 6-8.

-       Week 23: heien funderingspalen fietstunnel Dr. Lelylaan.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Verkeerssituatie gedurende het wisselweekend (vrijdag 29 april 20:00 uur – maandag 2 mei 5:00 uur):

 

Verkeerssituatie na het weekend:Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief