Bouwcommunicatie week 19

Datum: 04-05-2016

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen weekend heeft de overgang naar bouwfase 2 plaatsgevonden; het verkeer ten zuiden van de Plesmanlaan rijdt nu over de definitieve wegen. Bouwfase 2 is van start gegaan met het verwijderen van de tijdelijke wegen en het aanleggen van de bouwkuip voor het tweede deel van de ongelijkvloerse kruising.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuipen fietstunnel Dr. Lelylaan en ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

Deze week zijn we gestart met de aanleg van de bouwkuip voor de tweede bouwfase van de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan, ten westen van de Haagse Schouwweg. Eerst worden damwanden getrild. Ook komende week worden hiervoor nog damwanden getrild. Vanaf aanstaande maandag 9 mei worden er ook funderingspalen geheid voor de ongelijkvloerse kruising aan de oostzijde van de Haagse Schouwweg, ter hoogte van het gebouw van Jacobs.

Bij beide activiteiten is hinder door geluid en trillingen niet uit te sluiten.

 

Voor de fietstunnel Dr. Lelylaan wordt het werkterrein voor bouwfase 2 ingericht; hierbij wordt geen bijzondere overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel blijven de eerder ingestelde verkeersmaatregelen van kracht; er wordt afwisselend aan beide zijdes van de tunnel gewerkt en gedurende de werkzaamheden is slechts de helft van de tunnel toegankelijk. De tunnel blijft gedurende de werkzaamheden wel open, fietsers wordt verzocht af te stappen. Gedurende de werkzaamheden wordt beperkte overlast verwacht als gevolg van geluidshinder en de verkeersmaatregelen.

 

Aanleg geluidswal langs Dr. Lelylaan / Jan Paetsplein

Komende week wordt de nieuwe geluidswal aan de noordzijde van de Dr. Lelylaan aangelegd, daar bovenop wordt het nieuwe fietspad aangelegd.

Maandag 9 mei wordt gestart met het verwijderen van de big bags en hierna wordt grond gestort voor de nieuwe geluidswal. Het duurt circa anderhalve week vanaf het moment van verwijderen van de big bags en het gereed hebben van de nieuwe geluidswal. Vervolgens wordt hier gedurende enkele weken gewerkt om het fietspad op deze geluidswal te realiseren.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 20: trillen damwanden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan fase 2 (langs Haagse Schouwweg, ten noorden van de Dr. Lelylaan).

-       Week 22 - 24: heien funderingspalen Plesmanlaan, ter hoogte van panden Haagse Schouwweg 6-8.

-       Week 23: heien funderingspalen fietstunnel Dr. Lelylaan.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief