Bouwcommunicatie week 24

Datum: 10-06-2016

Hoe ver zijn we nu?

Afgelopen zaterdag 4 juni heeft de Dag van de Bouw plaatsgevonden. Bezoekers konden een kijkje nemen in de onderdoorgang Plesmanlaan. Met vele leuke reacties, ruim 300 bezoekers en heerlijk weer was deze dag een groot succes.

 

Werkzaamheden:

Werkzaamheden bouwkuip fietstunnel Dr. Lelylaan

Het aanbrengen van de funderingspalen in de fietstunnel is geheel gereed. Vanaf maandag 13 juni wordt er begonnen met het aanbrengen van bekisting en wapening voor de bouw van het resterende deel van de fietstunnel. Gedurende deze werkzaamheden wordt geen overlast voor de omgeving verwacht.

 

Werkzaamheden bouwkuip ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

De werkzaamheden rondom het aanbrengen van funderingspalen in de bouwkuip fase 2, ten westen van de Haagse Schouwweg worden komende week voortgezet. Naar verwachting zijn op woensdag 15 juni alle funderingspalen voor de ongelijkvloerse kruising geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden is overlast als gevolg van geluids-en trillinghinder niet uit te sluiten. Verder worden in de bouwkuip de reeds geplaatste “koppen gesneld”, wat inhoudt dat de funderingspalen gereed worden gemaakt voor het vervlechten met de wapening van de vloer. 

 

Werkzaamheden Verbeektunnel

In de Verbeektunnel blijven de eerder ingestelde verkeersmaatregelen van kracht; er wordt afwisselend aan beide zijden van de tunnel gewerkt en gedurende de werkzaamheden is slechts de helft van de tunnel toegankelijk. De tunnel blijft gedurende de werkzaamheden wel open en fietsers worden verzocht af te stappen. Komende week worden de wanden aan de zuidzijde van de tunnel aangestort. Gedurende de werkzaamheden wordt beperkte overlast verwacht als gevolg van geluidshinder en de verkeersmaatregelen. Over twee weken worden er gedurende twee dagen funderingspalen geheid voor het nieuwe dek aan de noordzijde van de Verbeektunnel, over de hiervoor in te stellen verkeersmaatregelen wordt volgende week nader gecommuniceerd.

 

Werkzaamheden kruising Verbeekstraat – Plesmanlaan - Einsteinweg

Het vernieuwen van de kruising Verbeekstraat/Einsteinweg – Plesmanlaan behoort ook tot het project OBSP. De komende drie maanden worden hier ook de nodige werkzaamheden verricht. De komende weken vinden de werkzaamheden buiten het verkeer plaats, waardoor de overlast beperkt is. In juli en augustus worden hier ook afwisselend werkzaamheden verricht op of ter plaatse van de bestaande wegen, hierdoor zal het afwisselend nodig zijn zo nu en dan rijbanen of richtingen af te sluiten en verkeersmaatregelen in te stellen. De bereikbaarheid van alle locaties blijft gegarandeerd, maar dit wordt zo nu en dan via omleidingen gerealiseerd. Te zijner tijd worden de ingestelde verkeersmaatregelen via deze bouwcommunicatie en de verkeersborden buiten gecommuniceerd.

 

Doorkijk werkzaamheden

-       Week 25: vrijdag 24 en zaterdag 25 juni heien funderingspalen nieuw dek fietstunnel Verbeekstraat, ter hoogte van het Hoogheemraadschap; voor deze werkzaamheden worden verkeersmaatregelen ingesteld.

-       Week 26: aanleg riolering ter plaatse van de Archimedesweg. Gedurende deze werkzaamheden zal de Archimedesweg vanaf de Einsteinweg tijdelijk niet meer toegankelijk zijn.

-       Week 26-27: werkzaamheden ter plaatse van de inritten van het Steenis gebouw. Hierbij zullen de inritten afwisselend afgesloten worden.

-       Week 29-34: afwisselend afsluiten rijbanen ter plaatse van de kruising Einsteinweg/Verbeekstraat – Plesmanlaan. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd.

 

Voor de definitieve situatie ter plaatse van de Haagse Schouwweg en de overige wegen in het projectgebied, klikt u hier.

 

Huidige verkeerssituatie:


Bekijk ook het: Nieuwsoverzicht
Bekijk ook het: Nieuwsarchief